Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Animation mellem magi og mekanik

Et seminar om bevægelige billeder, automatik og teknologi i senmiddelalderen. Arrangeret af Forskningsenhed for Europæisk Middelalder (FEM) og IKK

14.01.2020 | Betina Ramm

Dato ons 05 feb
Tid 13:00 17:00
Sted IKK, Kasernen, bygn. 1586-114, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C

Et særkende ved den europæiske senmiddelalders materielle, visuelle, litterære og religiøse kultur, som forskningen først for nylig er blevet opmærksom på, er en stærk fascination og optagethed af forskellige former for figurlig animation, automater, bevægelige billeder, mekanisk bevægelsesteknologi og urværker med mobile figurer. Både rituelle, politiske og teatralske iscenesættelser bød på spektakulære animationer i form af gestikulerende Kristus-automater, interaktive Maria-marionetter, agerende robothelgener, talende orakelhoveder, musicerende androider, zoo- og antropomorfe dukker eller flyvende engle- og djævlemaskiner. Magiske og mekaniske principper interagerede i tilvejebringelsen af disse kulturskabende og -definerende animationer. Seminaret undersøger derfor animationen og dens drivkræfter mellem magi og mekanik, mellem diabolske og guddommelige kræfter, mellem naturlige og overnaturlige forklarings- modeller hos tidens tænkere. Seminarets forskellige indlæg belyser, hvordan det magiske, det mirakuløse og det mekaniske ofte flød sammen i et kontinuum af vekselvirkende fænomener og indbyrdes overlappende kategorier. Seminaret markerer opstarten på et nyt 4-årigt projekt ved Kunsthistorie, AU, med titlen ”Blødende Billeder: Kristusautomater, robothelgener og animation i middelalderens billedmedier”. Seminaret er arrangeret af Forskningsenheden for Europæisk Middelalder (FEM) og finansieret af Institut for Kultur og Kommunikation (IKK).

 

Program

Seminar, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi