Aarhus Universitets segl

Laura Katrine Skinnebach

Titel

Lektor, Phd

Primær tilknytning

Laura Katrine Skinnebach

Fagområder

  • Billedteori
  • Animation og liv i billeder
  • Førmoderne billedpraksis
  • Spiritualitet og fromhedspraksis
  • Materialitet

Kontaktinfo

Mailadresse

Forskning

Min forskning fokuserer primært på billedteori, billedbrug og spiritualitet i middelalderen og frem til slutningen af 1600-tallet. Et særligt fokus er animation og liv i billeder med inspiration from ny-materialisme og ny-animisme. Jeg interesserer mig desuden for billedets ændrede status gennem historien, fra oldtidens ægyptiske billedbrug og frem til nutidens musealisering af billeder.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle