Aarhus Universitets segl

Besøg på tysk, fransk eller spansk

På tysk, fransk og spansk har vi en ordning, hvor sproginteresserede klasser fra fx STX eller HHX kan komme på besøg og få et indblik i, hvordan det er at studere på afdelingens sproguddannelser inden for Sprog, Litteratur og kultur og International virksomhedskommunikation. Besøgene sker uafhængigt af allerede etablerede arrangementer som U-days og Studiepraktik, hvor eleverne kan deltage som privatpersoner.

Under et besøg vil eleverne typisk få indblik i studielivet ved at høre et eller flere kortere faglige oplæg fra afdelingens undervisere, få information om uddannelserne af en studievejleder og evt. møde nuværende studerende og samtale på fremmedsproget.

Besøget planlægges i dialog mellem læreren og koordinator på afdelingen, og tilrettelæggelsen afhænger af, hvad der er mulighed for på afdelingen på det konkrete tidspunkt. Hvis lærere eller elever på forhånd har forslag til programpunkter, gør vi naturligvis hvad vi kan for at imødekomme disse ønsker. Hvis det er muligt kan besøg sammenlægges, så flere forskellige klasser kommer på besøg samtidigt.

Uanset programmets konkrete indhold har vi altid et stort fokus på at give eleverne tid til at stille spørgsmål til uddannelserne og universitetsmiljøet.

Sproglærere som ønsker at komme på besøg med en klasse eller en udvalgt gruppe af sproginteresserede elever kan kontakte Nis Grøn på nisgr@cc.au.dk.