Aarhus Universitets segl

Lektor i medievidenskab medlem af radio- og tv-nævnet

Lektor i medievidenskab Per Jauert er af Kulturministeren blevet beskikket som medlem af Radio- og –tv-nævnet fra 1. januar 2013 til og med 31. december 2016.

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består ud over formanden af syv menige medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af Kulturministeren og træffer blandt andet afgørelser i sager om radio- og tv-reklamer og om fordeling af tilladelser til at udøve radio- og tv-virksomhed. En af nævnets centrale opgaver er desuden at bevilge tilskud til lokalradio- og tv-stationer og at føre tilsyn med, at de overholder lovens bestemmelser. Nævnet afgiver udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af stationernes public service-kontrakter og har endelig til opgave at rådgive Kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål.