Aarhus Universitets segl

Kontrafaktisk historie som litterær strategi

– Kontrafaktisk realisme og Philip Roths The Plot Against America

 

Rikke Ejsing Holm

 

Specialeresumé

 

Kontrafaktisk historie som litterær strategi søger at udvikle et begreb om kontrafaktisk realisme i skønlitteraturen med afsæt i interessen for kontrafaktisk historieskrivning og de betingelser, som den udføres på, og i forlængelse af dette at analysere hvordan Philip Roths roman The Plot Against America på en række niveauer benytter sig af det kontrafaktiskes muligheder i fiktionen.

1.del beskriver hvordan kontrafaktisk historieskrivning har fået en større betydning i historieskrivningen, samtidig med at den altid må gardere sig mod at blive anset for spekulation og fantasi. Dens bidrag ligger især i at undgå en deterministisk tænkning i historieskrivningen, og sandsynliggøre at udfaldet af mindre begivenheder kunne have haft store konsekvenser.

2. del begynder med en beskrivelse af, hvordan at der i skønlitteraturen findes et vist tekstkorpus som kan kaldes for egentlig kontrafaktisk, men at denne litteratur også er forholdsvist overset, og at kun få romaner har nået et større publikum. Begrebet kontrafaktisk realisme defineres her tentativt som "fiktion, der tager udgangspunkt i et kontrafaktisk historisk scenarie, og samtidig foregår i et grundlæggende realistisk univers." (s. 24) Definitionen perspektiveres efterfølgende med nedslag omkring den historiske roman, magisk realisme og historisk metafiktion, hvorefter et omrids af den kontrafaktiske realismes strategi udvikles med afsæt i en række forfattere og teoretikere, som ikke direkte kommenterer på det kontrafaktiske, men som tematiserer litteraturens evne til at forestille sig andre virkeligheder.

3. del er en omfattende analyse af The Plot Against America , der åbner med en kort redegørelse for romanens reception og placering i forfatterskabet og romanens plot, hvorpå analysen kommer omkring en lang række elementer fra romanen. Det drejer sig om historie og determinisme, barnets synsvinkel, de alternative slutninger, efterskriften og appendiksets status, konspirationsteorier og forhold i datidens USA, som giver en særlig klangbund for romanen, eksempelvis interneringen af japansk-amerikanere under 2. verdenskrig.

4. del samler op på de teoretiske og analytiske hovedpointer fra de foregående dele, og der drages perspektiver fra The Plot Against America til 11. september 2001, ligesom Charles Lindberghs forholdsvist uplettede historiske mæle kommenteres i lyset af den baggrund, som han optræder på i Roths roman. Endelig bemærkes det, at den kontrafaktiske realisme er en genre med et begrænset materiale at analyse på, men at værker som The Plot Against America demonstrerer genrens muligheder.

 

Åbn hele specialet i pdf-format