Aarhus Universitets segl

Bybranding

 

Charlotte Hove

 

Resume

 

Målet for dette speciale er at nå til en afklaring af, hvad begrebet bybranding indeholder. Hvad betyder det, at produktet, der skal sælges, er en by? Og hvilke konsekvenser har det for brugen af branding og storytelling?

         Inden disse spørgsmål søges besvaret, betragtes branding og storytelling ud fra et kritisk perspektiv. I den danske brandingdebat har man indset, at et brand ikke er en fysisk størrelse, men derimod noget abstrakt, der skabes i forhandling med en modtager. Et brand skal således forstås som en, for forbrugeren, aktiv partner. Vendes blikket her med storytellingdebatten, opstår et problem. Her fokuseres alene på afsenders input. Modtagers output udelukkes, hvormed resultatet bliver, at den forhandling, som er nødvendig for at skabe et stærkt brand, forsømmes. Svagheden ved den danske storytellingdebat er i høj grad betinget af, at fokus udelukkende er på den praktisk­orienterede del af begrebet, hvorfor en teoretisk refleksion udelades. Med dette speciales fortælleteoretiske bagland tilføres storytelling denne refleksion, hvormed begrebet bliver værdifuldt i en brandingproces.

         For at snakke om bybranding er det vigtigt, at man betragter begrebet som en åben og fleksibel udvikling, hvor byens brugere kan være med til at påvirke byen. Pointen er, at man ikke kan arbejde indenfor et transmissionsorienteret, essentialistisk og funktionalistisk paradigme, hvor identitet er fastlåst. Byen kræver af branding, at det tænkes dynamisk.     

         I Århus har man fundet frem til, at viden, puls og rødder er karakteristiske værdier for byen. Ifølge repræsentanter for kommunen og Visitaarhus arbejder man ud fra idéen om at give byens brugere oplevelser, som kan forbindes med viden, puls og rødder. På denne måde viser man, hvordan værdierne skal sammenholdes med byen. Og det er fint. Men hvor tydeligt fremgår det, at det netop er viden, puls og rødder, der udgør byens brand? Heri ligger svagheden i Århus’ brandingprojekt. Kommnikationsstrategien skal skærpes. Det næste skridt i projektet bør derfor være at iscenesætte (og sælge) byen mere og bedre gennem storytelling. Hermed vil målgruppen, både den interne og eksterne, aktiveres og forholde sig til brandet. Og så starter den forhandling, der skal til for at skabe et stærkt brand.  

 

Åbn hele specialet i pdf-format