Aarhus Universitets segl

Parataxis

Thomas Hebsgaard Nielsen

Artiklen er en lettere omskrevet udgave af et større arbejde om Theodor W. Adornos (1903-1969) filosofi. Artiklen bevæger sig primært indenfor et æstetik-teoretisk felt, hvorfor hovedvægten naturligt lægges på Adornos sene værk 'Ästhetische Theorie' (udgivet 1969, fremover refereret til som ÄT).

Imidlertid er Adornos tænkning fra først til sidst æstetisk; de dominerende problemkomplekser i ÄT kan spores i alle faser af hans forfatterskab, hvorfor en mængde plads vil blive andre hovedværker til del; det gælder først og fremmest den tidlige 'Dialektik der Aufklärung' (DA, udgivet 1949), det senere værk 'Negative Dialektik' (ND, udgivet 1966) – samt ungdomsskriftet om Kierkegaard 'Kierkegaard. Konstruktion der Ästhetische'.

Åbn hele dokumentet i pdf-dokument >>