Aarhus Universitets segl

Body and Literature

De følgende arbejdspapirer blev præsenteret ved magister-seminaret Body and Literature, d. 28.-29. November 2001 (Institut for litteraturhistorie, Århus Universitet).

Seminarets generelle tema 'krop og litteratur' rummer i sig en mængde mulige forbindelseslinjer. Mindst to synes indlysende: Litteratur og kunst, litteratur og identitet. Den førstnævnte – litteratur og kunst – fremhæver litteraturen som én kunstart blandt andre og fremhæver derved i særlig grad den æstetiske form. Dette fører frem til det første fokuspunkt: Sanselig erfaring og æstetisk form. Den sidstnævnte forbindelse udfordrer selve forestillingen om identitet, i forhold til teksten og i forhold til kroppen. Derved fører den frem til det andet fokuspunkt: Krop og identitet.

Åbn BODY AND LITERATURE I i pdf-format >>

Åbn BODY AND LITERATURE II i pdf-format >>

Hav tålmodighed: Dokumenterne fylder ca. 360 KB hver...


The following papers were presented at the M.A.-seminar Body and Literature, on Nov. 28th –29th 2001 (University of Aarhus, Dept. Of Comparative Literature).

Within the general theme of the seminar 'Body and Literature' a vast number of possible connections can be made. At least two seem obvious: Literature and art, literature and identity. The former – Literature and art – emphasises literature as an art-form, one among others, thereby emphasising the notion of aesthetic form. This leads to the first focuspoint: Sensual experience and aesthetic form. The latter questions the very notion of identity, in relation to the text and in relation to the body, thus leading to the second focuspoint: Body and identity.

Open BODY AND LITERATURE I in pdf-format >>

Open BODY AND LITERATURE II in pdf-format >>

Please be patient: Both documents are about 360 KB each...