Aarhus University Seal

Afdelingen for Medievidenskab og Journalistik får nyt forskningscenter

Centre for Digital Methods and Media (CDMM) er navnet på afdelingens nye forskningscenter. Forskningscenteret skal fremme kritisk brug og udvikling af digitale metoder, fortæller centerleder Niels Brügger.

Det er professor Niels Brügger, der er centerleder for afdelingens nye forskningscenter. Han har beskæftiget sig med internetforskning og digitale metoder siden begyndelsen af 00'erne. (Foto: Lars Kruse, AU Foto)

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at medielandskabet er i en konstant digital udvikling. I de seneste år er flere nye digitale medieformer kommet til, og det har dannet grundlag for nye analysegenstande og forskningsprojekter. Derfor glæder det også centerleder for CDMM, Niels Brügger, at digitale metoder og medier er blevet en større del af afdelingens dagsorden.

”Det er svært at slippe udenom, at rigtig mange af de ting, som vi analyserer og forsker i, er digitale. Med et nyt forskningscenter kan vi skabe et forum, hvor kollegerne kan blive klogere på digitale metoder. Disse kompetencer kan de blandt andet bruge i egen forskning,” siger Niels Brügger.

CDMM blev dannet i 2020 som et tværfagligt forskningscenter og har til formål at undersøge, hvordan brede tendenser inden for digitale metoder kan bruges i forskning. Det er samtidig ambitionen, at forskningscenteret kan fremme integrationen af digitale metoder på bachelor- og kandidatuddannelsen i medievidenskab. Og selvom corona har forsinket etableringen af CDMM, fortæller Niels Brügger, at centrets medlemmer har haft første møde.

”Vi mødtes i februar for at diskutere forskning i Youtube, og indtil nu er vi startet med at finde ud af, hvad vi har på hylderne. Vi har en bred vifte af kompetencer inden for eksempelvis arkivering af websites, linkanalyse og netværksanalyse. Men på længere sigt vil vi gerne invitere forskere ind til at komme og afholde workshops, om ting vi gerne vil blive klogere på.” 

Digitale metoder – en bred disciplin

Niels Brügger forklarer, at digitale metoder er hvilken som helst metode, der bruger digitale værktøjer. Oftest drejer det sig om software, der giver forskeren mulighed for at behandle større datasæt, som man ikke kunne have behandlet foruden. Derfor er det også et bredt felt af digitale metoder, som forskningscenteret vil beskæftige sig med.

“Vi vil arbejde med alle former for metoder, lige fra studier af ord i tekster til forskning i hvordan man indsamler og bearbejder millioner af tweets eller weblinks,” siger Niels Brügger.

På nuværende tidspunkt består CDMMs styregruppe af professor og centerleder Niels Brügger, lektor Christoph Raetzsch, lektor Janne Nielsen og lektor Hans-Peter Degn. Centeret består derudover af interesserede kolleger, og på længere sigt vil studerende sikkert også kunne blive involveret i centrets aktiviteter.

”Principielt vil CDMM være åbent for alle, men her i starten er vi nødt til at finde vores egne ben. Men om et års tid vil der blive åbnet – så vidt også for studerende, hvis det er relevant. Forskningscentret kan eksempelvis blive relevant for kandidatstuderende, der beskæftiger sig med digitale platforme såsom Facebook og YouTube,” siger Niels Brügger.

I de kommende måneder ser Niels Brügger frem til at komme ordentligt i gang med samarbejdet. For med den delvise genåbning af universiteterne bliver det lettere at afholde møder og arrangementer blandt CDMMs medlemmer.

”Jeg glæder mig til at se, hvilke projekter kollegerne arbejder på hver især. Da vi afholdt et arrangement om YouTube, kunne jeg se, at der var flere – end jeg kendte til – der var i gang med diverse projekter. Det bliver spændende at få lavet en ’mapping’ over, hvad vi kan i forvejen – og hvad vi gerne vil lære mere om i fremtiden,” afslutter Niels Brügger. 

Du kan besøge Centre for Digital Methods and Media (CDMM) her

Fakta: Niels Brügger

  • Uddannet Ph.d, can.mag i fransk og idéhistorie.
  • Ansat på afdelingen i 1997.
  • Har arbejdet med internetforskning siden år 2000.
  • Primære forskningsinteresser: Internettets kommunikations- og mediehistorie samt Digital Humanities.
  • Blev MSO-professor i medievidenskab 2015, professor i 2019.