Aarhus University Seal

Ph.d.-forsvar: Ane Martine Kjær Lønneker

Ane Martine Kjær Lønneker forsvarer sin afhandling. "Det elegiske. Ideer om sensibilitet set fra en genre"

Info about event

Time

Friday 11 March 2016,  at 13:15 - 16:15

Location

Aarhus Universitet, Kasernen, bygning 1584, lokale 124, Langelandsgade 145, Aarhus

 Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor, dr.phil. Dan Ringgaard, Nordisk Sprog og Litteratur, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet (formand)
  • Professor Unni Langås, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, Norge
  • Professor Frederik Tygstrup, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Hovedvejleder:

  • Lektor Birgitte Stougaard Pedersen, Afdeling for Æstetik og Kultur, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Medvejleder:

  • Lektor Lis Møller, Afdeling for Litteraturhistorie, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

 

 

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Anne Overballes kontor, Institut for Kommunikation og Kultur, Langelandsgade 139, bygning 1580, lokale 335, Aarhus C

 

Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne. Efter forsvaret er Institut for Kommunikation og Kultur vært ved en reception.