Aarhus University Seal

PhD Defence: Msc Mette Terkildsen: To [Fit] In Danish Fashion: Impact Engineer-ing – Towards Inclusive FIT and Sizing On the Foundation of Body Logic

The defence is scheduled for three hours and is open to the public. All are welcome.

Info about event

Time

Friday 12 April 2024,  at 13:00 - 16:00

Location

Lille Incuba, 5510-104, Åbogade 15, 8200 Aarhus N


Assessment Committee

  • Associate professor Jan Løhmann Stephensen, School of Communication and Culture, Aarhus University (chair)
  • Senior lecturer Niina Hernández, University of Borås
  • Associate professor Else Skjold, Royal Danish Academy: Institute of Architecture and Design

Supervisors

  • Associate Professor Lone Koefoed Hansen, School of Communication and Culture, Aarhus University
  • Senior Lecturer, Consultant Lilli Fransen, VIA University College

The dissertation will be available for reading in a digital version before the defence following a statement from the borrower promising to delete the file afterwards. If you wish to read the dissertation please contact Mette Terkildsen mete@via.dk.

Abstract

TO [FIT] IN DANISH FASHION - A study addressing inclusive fit and fashion.

A study addressing inclusive fit and fashion.This PhD thesis, titled 'To Fit in Danish Fashion,' explores the implications of current fit and sizing systems and detail the necessities for embracing fit and size inclusivity. Rooted in the field of pattern engineering and set within a Danish context, the research primarily focuses on body-form classification systems, categorized into sizing systems, body-form systems, and alteration systems.

Taking a pragmatic approach, the thesis adopts a mixed-methods strategy that combines both quantitative and qualitative analyses. The empirical evidence is collected through in-store observations, interviews, questionnaire surveys, and body scanning of Danish women aged 18 to 77, in alongside practical pattern engineering experiments. While, the bodyscanning survey is the backbone of the study, the thesis also emphasizes capturing individual statements and experiences with fitting into current fit and sizing standards.

Sizing standards and construction theories typically assume that an average-sized individual is proportional and, therefore, average in all dimensions. However, empirical data challenge this assumption. Interviews and questionnaire surveys with informants reveal that a staggering 77% of respondents view fit and sizing as barriers to achieving their desired look and style. The body scanning survey supports this view, indicating that only about 10% (8.8-12.8%) of the body-scanned women conform to the body shape and measurements dictated by the standards used in the Danish industry. Furthermore, the variation observed in body form, proportions, and size exceeds what a single standard can accommodate, even among women of similar ages, sizes, and measurements. These findings highlight the necessity for variations in form and flexible systems to facilitate inclusive fit and sizing.

Danish abstract

I denne ph.d.-afhandling med titlen 'To Fit in Danish Fashion' undersøger jeg hvilke muligheder og begrænsninger de nuværende størrelsesstandarder og pasformsystemer udgør for danske kvinder, når de køber og bruger tøj. Afhandlingen sigter mod at belyse, om forskning i kvindekroppens former, proportioner og størrelser, i kombination med en undersøgelse og kortlægning af danske kvinders udfordringer og præferencer i forhold til pasform, kan bidrage til en mere kropsinkluderende modeindustri. Med udgangspunkt i en konstruktionsfaglig profession fokuserer forskningsbidragene på systemisk tænkning rettet mod klassificering af kropsform og størrelsesvariationer til brug i produktudviklingen af beklædning. De udviklede metoder, systemer og værktøjer er opdelt i tre hovedkategorier: størrelsessystemer, kropsformsklassificering og personligt tilpassede systemer.

Metodemæssigt bygger afhandlingen på en mixed-metode-pragmatisk tilgang. Det anvendte undersøgelsesdesign kombinerer kvantitative og kvalitative analyser. Det empiriske materiale omfatter observationer i butikker, interviews, samtaler, spørgeskemaundersøgelser, kropsscanninger og målinger af danske kvinder i alderen 18-77 år. Undersøgelsen inkluderer desuden praksisbaserede eksperimenter inden for konstruktion af grundforme. Dette betyder, at studiet, udover at levere primære antropometriske data, også prioriterer indsamlingen af danske kvinders egne udsagn og oplevelser, hvilket har bidraget til en dybere forståelse af, hvordan de individuelt oplever, interagerer med og påvirkes af de eksisterende pasform- og størrelsesstandarder i den danske mode- og beklædningsbranche.

Størrelsesstandarder og konstruktionsteorier bygger ofte på antagelsen om gennemsnitsmål og proportionalitet. Denne antagelse bekræftes dog ikke af afhandlingens resultater, da interviews og spørgeskemaundersøgelser viser, at hele 77% af de adspurgte ikke finder de nuværende tilbud inden for pasform og tøjstørrelse tilfredsstillende. Resultaterne fra kropsscanningsundersøgelsen underbygger dette billede og viser, at kun omkring 10% (8,8-12,8%) af de scannede kvinder faktisk matcher kropsformen og de kropsmål, der er inkluderet i de nuværende standarder. Afhandlingens resultater indikerer, at bestræbelser på at opnå inklusion kræver accept af diversitet og kompleksitet. For at opnå reel inklusion skal vi gøre op med standarder baseret på en gennemsnitlig krop og i stedet fokusere på udviklingen af systemer eller målrettede understandarder, der imødekommer kropsvariationer.