Aarhus University Seal

Gæsteforelæsning ved Per Durst-Andersen, professor i Sprog og Kommunikation

Forskellen mellem et modersmål og et fremmedsprog: Leksikon, grammatik og pragmatik

Info about event

Time

Thursday 19 April 2018,  at 14:15 - 16:00

[Translate to English:] I foredraget vil jeg forsøge at beskrive, forklare og illustrere hvad det betyder, når man siger at modersmålet er i ens krop eller er gået i blodet på én, mens det samme ikke kan siges om et fremmedsprog – heller ikke om et fremmedsprog som engelsk. Vi vil først kigge på ord og vise hvordan et barn lærer et ords betydning gennem sine sanser og først senere forstår det samme med hjernen. Ord i et fremmedsprog er primært lært gennem hjernen og sjældent gennem sanserne. Derefter går vi over til at se på grammatikken, hvis hovedfunktion er at få ordene tilbage i modtagers krop under kommunikationsprocessen, således at man ikke blot forstår, men også føler ytringens kommunikerede indhold. Er grammatikken i fremmedsproget anderledes i forhold til modersmålets grammatik er det hverken let at forstå eller at føle fremmedsproglige ytringer. Til sidst gennemgår vi direktive ytringer (Sæt dig ned! Vil du ikke sidde ned? Du må godt sætte dig.) som adskiller sig fra almindeligt sprog ved at følge grammatikken for non-verbal kommunikation. Også her er der forhindringer der ikke blot bevirker at man ikke reagerer fuldstændigt adækvat på forståelsen af en direktiv ytring på et fremmedsprog, men også at man har besvær med at vide hvad man egentlig skal sige i forskellige situationer. Man mangler nøglen som man ellers har til sit modersmål. Jeg vil illustrere de forskellige ting med eksempler fra hovedsprogene og samtidig inddrage undersøgelser af hvordan danskere, tyskere og spaniere ansat i et udlejningsbureau kommunikerer på engelsk i forbindelse med besvarelse af klager, og hvordan kinesiske, japanske og russiske studerende forstår engelske ord og ytringer i forhold til studerende fra England.