Aarhus Universitets segl

Unni From ansættes som ny institutleder på Arts

Lektor og viceinstitutleder Unni From er fra 1. januar 2022 ansat som ny leder af Institut for Kommunikation og Kultur.

Unni From er ny institutleder på Institut for Kommunikation og Kultur.

Efter fire år som viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Kultur på Arts overtager lektor Unni From posten som institutleder samme sted. Hun afløser den nuværende leder, Per Stounbjerg, der har haft ansvaret for instituttet siden 2015 og nu vender tilbage til forskergerningen.

Fakultetets dekan, Johnny Laursen, glæder sig over ansættelsen af Unni From:

“Unni imponerede os alle i ansættelsessamtalerne og kommer til stillingen med virkelig flotte kompetencer. Hun har allerede en bred erfaring fra instituttet og har de personlige kvaliteter til at favne dette store og mangfoldige institut. Jeg er sikker på, at hun vil fortsætte samarbejdet om instituttets udvikling i den gode ånd, som Per Stounbjerg har stået for, men er også sikker på, at hun vil sætte sig eget præg på tingene. Jeg og resten af fakultetsledelsen glæder os alle til samarbejdet,” siger Johnny Laursen.

Fastholde styrkepositioner
Unni From begynder som institutleder fra 1. januar 2022 og ser frem til de opgaver og udfordringer, der venter i den kommende stilling:

”Som vice-institutleder og som medarbejder ved instituttet har jeg oplevet et kæmpe engagement på tværs af vores forskellige medarbejdergrupper og stor faglighed i hele fagviften. I de kommende år skal vi arbejde med at fastholde vores styrkepositioner, også selv om vi potentielt bliver udfordret både politisk og økonomisk,” siger Unni From og uddyber:

”Vi skal i den kommende periode eksempelvis fortsætte arbejdet med at styrke vores eksterne samarbejdsrelationer og udvikle vores mange bidrag til erhvervsliv, offentlige institutioner og civilsamfund. Vi skal desuden arbejde med beskæftigelsen af vores studerende, tværfakultære samarbejdsflader, hjemhentning af ekstern funding og sætte yderligere fokus på vores interne organisering og campusudvikling. Jeg vil bestræbe mig på gennem samarbejde med alle medarbejdergrupper, studerende, vores centrale organer og ledelse, at vi også i fremtiden udvikler os på en måde, hvor vi med afsæt i vores kerneværdier skaber gode rammer og stærke miljøer,” siger den nye institutleder.


CV - Unni From:
Unni From Andreasen er cand.mag i Nordisk Sprog og Litteratur og Massekommunikation fra Aarhus Universitet i 1991 og ph.d. i Medievidenskab i 2003 og har siden været ansat som adjunkt og lektor samme sted. Hun har været studieleder ved Informations- og Medievidenskab fra 2009-2012, studienævnsforperson og uddannelsesleder ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Centerleder for Center for Journalistiske Universitetsuddannelser og har de seneste fire år været vice-institutleder ved Institut for Kommunikation og Kultur.