Aarhus Universitets segl

Studenterprojekt med på international konference

Den netop afsluttede mediearkitekturbiennale, MAB14, bød også på en ny installation designet af studerende fra informationsvidenskab, digital design og datalogi.

Som led i AU-kurset Urban Computing har syv studerende fra informationsvidenskab, digital design og datalogi designet en installation, der består af syv kasser, som skal placeres i byrummet i Aarhus. Ideen med installationen er, at borgerne selv skal bestemme, hvordan kasserne skal sættes sammen. Kasserne gemmer på en særlig teknologi, der gør, at borgerne kan stemme online om, hvilken installation de foretrækker i deres kvarter. Derudover kan kasserne opfange, om installationen bliver brugt.

”Der sidder små bluetooth-sendere i kasserne, der gør, at de kan kommunikere med brugernes mobiltelefoner. På den måde kan borgerne stemme om, hvordan kasserne skal sættes sammen. Små sensorer registrerer også, om der er aktivitet ved installationen. Hvis der ikke længere er nogen, der bruger den, piller vi den fra hinanden og placerer i et nyt område,” fortæller Jonas Frich Pedersen fra Urban Computing-holdet.

Medbestemmelse giver ejerskabsfølelse

Ifølge Urban Computing-holdet skal borgene have medbestemmelse på installationens sammensætning, fordi det giver dem en større tilknytning til deres nærområde.

”Når borgerne skaber deres eget byrum, kommer de forhåbentlig også til at holde mere af det og bruge det mere, end hvis det er bestemt udefra, hvordan installationen skal se ud. Det er også meningen, at det skal være et sjovt legeredskab, som udfordrer borgernes kreativitet. Indtil videre er installationen blandt andet blevet brugt som et cafésæt, en bænk og en solseng,” siger Marie Louise Juul Søndergaard fra Urban Computing-holdet. 

Tværfaglighed skaber specialistviden

Urban Computing-holdet kommer fra forskellige fagligheder, som har gjort, at de studerende har fået lov til at være specialister inden for hvert deres område.

Vi har meget forskellige kompetencer, og derfor har der været en helt naturlig rollefordeling under projektet, som har gjort, at vi har haft hvert vores ansvarsområde. Når man arbejder på tværs af faggrupper, betyder det også, at man kommer til at diskutere meget, fordi man har forskellige prioriteringer. Det vil vi også komme til at opleve på arbejdsmarkedet, og derfor er det en god øvelse,” fortæller Michael Obitsø Vile fra Urban Computing-holdet.

Udvidet netværk

De syv studerende har været stolte af, at deres undervisere har haft tiltro til, at de kunne skabe noget, der var værd at præsentere på konferencen MAB14. Samtidig har det været en motivationsfaktor, at projektet har skullet vises for offentligheden.

”Det skaber et større engagement, når man arbejder på et projekt, som andre skal interagere med i virkeligheden. Samtidig har det også lagt et pres på os, fordi deltagerne på konferencen har meget erfaring og viden om alt inden for byplanlægning. Heldigvis har vi kun fået konstruktiv feedback på vores projekt, og dialogen med nogle af deltagerne har også gjort, at vi har fået udviklet vores netværk, som vi måske kan trække på i fremtiden,” fortæller Tau Sand fra Urban Computing-holdet.

 

Læs mere om Urban Computing-holdets projekter på deres blog.


Fakta

  • De syv studerende på Urban Computing-holdet er: Melisa Jugo, Jonas Frich Pedersen, Daniella Rossi, Tau Sand, Sven Strandbygaard, Marie Louise Juul Søndergaard og Michael Obitsø Vile.
  • Urban Computing er en betegnelse for den indlejring af informations- og kommunikationsteknologi i byrummet, der i stigende grad medfører, at fysiske omgivelser bliver informationslagrede, dynamiske og foranderlige og dermed åbne for interaktionsdesign.