Aarhus Universitets segl

Stor anerkendelse for sprogindsats til forskere fra Institut for Kommunikation og Kultur

Lektor Kirsten Wølch Rasmussen modtager Hedorfs Fonds forskningspris for international virksomhedskommunikation og sprog, mens Kristine Bundgaard modtager ph.d.-prisen for sin afhandling om oversættelsesteknologi

Kirsten Wølch Rasmussen er modtager af Hedorf Fonds Forskningspris for International virksomhedskommunikation og sprog. (AU Foto: Lars Kruse)
Kristine Bundgaard modtager Kommunikation og Sprogs ph.d.-pris

”Der er ingen tvivl om, at Kirsten er et jern.” Sådan lød en af kommentarerne fra indstillingsudvalget, da de mødtes tidligere i år for at diskutere indkomne indstillinger til prisen. Derfor indledte lektor Karen Lauridsen også sin motiveringstale med samme ord den 13. november, da hun skulle forklare, hvorfor det var Kirsten Wølch Rasmussen, der var udvalgt til at modtage Hedorf Fonds Forskningspris for International virksomhedskommunikation og sprog.

Mange jern i ilden

Når man skimter Kirsten Wølchs indstilling, er der heller ingen tvivl om, at det er en kvinde, der har mange jern i ilden.

Kirsten er til daglig afdelingsleder ved Tysk og Romanske Sprog på Aarhus Universitet. Hun har været en central figur i indsatsen for at sammentænke de erhvervs- og de kultursproglige uddannelser, der i 2017 resulterede i en samling af sprogmiljøerne på Arts og en række nye sammentænkte erhvervssprogsuddannelser. Derudover har hun også været engageret i etableringen af Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest og i den nye master i konferencetolkning på Aarhus Universitet. Senest har hun været initiativtager til en Translating Europe Workshop, som netop er blevet afholdt på Aarhus Universitet.  Indsatser der alle har krævet en tæt dialog med både nationale og internationale samarbejdspartnere. Derfor skriver dekan Johnny Laursen også i sin indstilling:

”Et centralt element i Kirsten Wølch Rasmussens indsats er et fokus på den eksterne dialogs betydning for at sikre uddannelsernes relevans. Det sker gennem brobygning til aftagermiljøerne, en interesse for udviklingen af uddannelsernes digitale dimension og konsolideringen af en stærk international profil, der blandt andet udmøntes i den netop etablerede master i konferencetolkning.”

Ph.d.-pris for banebrydende forskning i oversættelsesteknologi

Ud over forskningsprisen uddelte Kommunikation og Sprog ligeledes en ph.d.-pris, som gik til Kristine Bundgaard, der var indstillet til prisen af Aarhus Universitet for sin ph.d.-afhandling: (Post)Editing – A Workplace Study of Translator-Computer Interaction at TextMinded Danmark A/S.
I motiveringen lyder det blandt andet, at afhandlingen har bidraget med ny viden om oversætteres brug af oversættelsesteknologi i praksis og om deres holdninger til teknologien. Det er lige netop den undersøgte teknologi, som i dag bruges af mange virksomheder i den danske sprogindustri, og de virksomheder, som ikke allerede bruger teknologien, forventes at implementere den i de kommende år. Derfor har studiet i høj grad relevans for den danske sprogindustri og for de oversættere, der arbejder med teknologien til hverdag.

Fremmedsprogenes fremtid

Dagen afsluttedes med en debat om fremmedsprogenes fremtid og en status på den nationale strategi for fremmedsprog. Med fra Aarhus Universitet var lederen af det nyetablerede Nationale Center for Fremmedsprog Vest, Hanne Wacher Kjærgaard.


Om Hedorfs Fonds forskningspris for international virksomhedskommunikation og sprog:

Hedorfs Fond uddeler hvert andet år forskningspriser inden for International virksomhedskommunikation og erhvervssprog og hvert andet år inden for transportforskning.