Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt skal belyse Public Service-tv’ets rolle i det digitale medielandskab

Med 3 millioner kroner i ryggen fra Danmarks Frie Forskningsfond skal professor Hanne Bruun og Postdoc Julie Münter Lassen stå i spidsen for et nyt forskningsprojekt. De stiller spørgsmålet: Er det muligt at tilpasse public service-værdierne til en digital æras individualiserede og fragmenterede publikum?

Hanne Bruun, Professor på Afdelingen for Medievidenskab og Journalistik på Aarhus Universitet.

”Re-scheduling Public Service Television in the Digital Era” er titlen på forskningsprojektet, som Afdelingen for Medievidenskab og Journalistik har fået bevilliget penge til. Med fokus på samspillet mellem public service-udbydernes lineære sendeflader og streamingtjenester vil forskningsprojektet undersøge, hvordan DR og TV 2 forsøger at finde nye måder at konkurrere om seernes opmærksomhed i den digitale æra.

”Hvor man tidligere i tv-teorien opfattede tv som et tidsstruktureret medie, er tv i øjeblikket også i stigende grad et rumstruktureret medie. Tv-stationer kan derfor ikke længere ’nøjes med’ at arbejde lineært i kontakten med publikum i en tid, hvor streamingtjenester bliver mere og mere integreret i måden at tænke distribution på. Både DR og TV2 har egne streamingtjenester, og vi ser i stigende grad, at DRTV og TV2 Play bliver ’hoveddøren’ til tv-stationernes indhold,” siger Hanne Bruun.

Men udfordrer DR og TV2’s on demand-tjenester public service-tv’ets grundlæggende værdier om universel adgang og mangfoldigt indhold? Hanne Bruun uddyber:

”Man kan sige, at målet om universel adgang og mangfoldigt indhold udfordres af en transnational on demand-mediekultur, der bygger på algoritmisk personalisering som anvendes af globale, kommercielle streamingtjenester. Vi skal se nærmere på, hvordan DR og TV2 forsøger at tilpasse public service-værdierne til en digital æras individualiserede og fragmenterede publikum.”

Stort fokus på sendefladeanalyse

Forskningsprojektet kommer i hovedtræk til at være bygget op omkring to analyser; dels en kvantitativ og kvalitativ analyse af sendefladens forandringer i samspillet med tilrettelægelsen af streamingtjenestens udbudskatalog; dels en analyse af forandringerne af produktionskulturen hos de professionelle programlæggere i de to virksomheder. 

”Analysegenstanden i projektet er altså selve programfladen og streamingstjenesternes udbudskatalog, der kan betragtes som et samlet redaktionel produkt og som et interface mellem tv-stationerne og publikum. Og det samlede redaktionelle produkt er særlig centralt i public service-tv, fordi det er hér, at tv-stationerne forsøger at leve op til sine helt basale public service-krav – nemlig universel adgang” siger Hanne Bruun.

Men i takt med on demand-tjenesternes fremtog, resulterer det i flere spørgsmål for public service-stationerne: Hvordan får man folk til at have et varieret udbud? Hvordan sikrer man et varieret udbud, når man ikke længere kan bruge sendefladens tidslige struktur som påvirkningsmodel? 

”Man skal til at lære at schedulere/tilrettelægge tv på en anden måde, fordi det netop har denne on demand-dimension. Det er en del af public service-institutionernes portefølje: De har lineære kanaler og on-demand-kanaler. Det hele handler om, hvordan de bedst muligt får integreret måden at tænke deres publikum ind på, og hvordan de imødekommer deres public service-forpligtelser,” afslutter Hanne Bruun.

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere om forskningsprojektet ”Re-scheduling Public Service Television in the Digital Era”? Så lyt til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor Hanne Bruun fortæller om projektet.