Aarhus Universitets segl

Ny kandidatuddannelse sætter fokus på interkulturelle kompetencer

Faculty of Arts, Aarhus Universitet udbyder fra sommeren 2016 en kandidatuddannelse i interkulturelle studier med fem sproglige specialiseringer på Institut for Kommunikation og Kultur.

Internationale studerende i Aarhus
Foto: Lise Balsby (AU Foto)

På listen over Aarhus Universitets uddannelser finder man i 2016 en ny kandidatuddannelse med fokus på kommunikation imellem kulturer.  De studerende vil beskæftige sig med globale problemstillinger i et internationalt og erhvervsorienteret miljø.

Der er forskellige varianter af uddannelsen i interkulturelle studier, og man vælger at specialisere sig i et af sprogområderne fransk, spansk, tysk, Latinamerika eller en rent engelsksproget specialisering med fokus på internationale og globale problemstillinger. Fokus er på de nævnte sprog- og kulturområder, og undervisningen foregår på engelsk og det relevante fremmedsprog.

En ny type uddannelse

Arbejdsmarkedet har brug for akademikere med dobbeltkompetencer, hvilket vil sige folk der kombinerer dybtgående interkulturel forståelse med solide sprogkompetencer.

Ifølge Ken Henriksen, Studieleder, Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, udmærker interkulturelle studier sig ved at tilbyde særlige erhvervsrettede kompetencer:

”Interkulturelle studier uddanner kandidater, der på et fremmedsprogligt grundlag er i stand til at agere som interkulturelle formidlere og bidrage kreativt til projekter, der fremmer holdbare løsninger på komplekse organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger. Kandidaterne vil derved kunne agere som repræsentanter for organisationer og virksomheder med et internationalt virke,” forklarer Ken Henriksen.

Da undervisningen vil foregå på fremmedsprog, er uddannelserne også åbne for udenlandske studerende. Uddannelserne vil derfor danne rammen om et internationalt studiemiljø, der i sig selv vil være et laboratorium for interkulturelle problemstillinger.

 

Interkulturel kommunikation som arbejdsopgave

På uddannelsen arbejdes der teoretisk med temaer som globaliseringsteori og organisationers identitetsskabelse, men der vil samtidig være en praktisk tilgang til fx projektledelse og formidling til et interkulturelt publikum.

 

Da målet er at klæde kandidaterne på til at navigere i en globaliseret verden, hvor mange sprog og kulturer mødes, vil undervisningen også tilrettelægges med case-baseret gruppearbejde. Man får som studerende både mulighed for at arbejde projektorienteret med studerende fra ens egen sproglige specialisering og med studerende fra de øvrige sprog. På den måde trænes såvel de sproglige som de interkulturelle kompetencer.

 

Se video, hvor 2 kommende studerende fortæller om, hvorfor de overvejer at læse interkulturelle studier:

 


Fakta:

De fem sproglige specialiseringer på kandidatuddannelsen i interkulturelle studier er:

 

Interkulturelle studier – almen/engelsk

Interkulturelle studier – spansk og spanskamerikansk

Interkulturelle studier – latinamerikastudier

Interkulturelle studier – fransk

Interkulturelle studier – tysk

 

Undervisningen foregår på engelsk og det valgte andet sprog.

Læs mere om uddannelsen

Uddannelsen i interkulturelle studier - engelsk er åben for alle med en universitetsbachelor, og de sprogspecifikke specialiseringer har andre adgangskrav (fx adgang for nogle professionsbachelorer)

 

Kandidatuddannelserne i interkulturelle studier er tilknyttet Institut for Kommunikation og Kultur ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet.