Aarhus Universitets segl

Ny håndbog om tegnsprogs og døves mangfoldighed

Hvor mange tegnsprog bruges der i verden? Hvor mange har tegnsprog som deres førstesprog? Hvor forskellige er tegnsprog i deres grammatiske strukturer? Hvad er døves holdninger til deres sprog, og hvad er den hørende verdens holdning til tegnsprog?

Julie Bakken Jepsen, ph.d studerende, Lingvistik, og William B. McGregor, professor i Lingvistik, er medredaktører på bogen Sign Languages of The World – A Comparative Handbook.

Julie Bakken Jepsen, ph.d.-studerende i lingvistik og William B. McGregor, professor i lingvistik fra Aarhus Universitet er initiativtagere og medredaktører på en ny 1000-siders håndbog om verdens tegnsprog: ’Sign Languages of the World – A Comparative Handbook’. Redaktørteamet består desuden af Dr. Goedele De Clerck (Ghent University, Belgien) og Dr. Sam Lutalo-Kiingi (University of Kyambogo, Uganda), som begge er døve forskere i henholdsvis antropologi og lingvistik.

Bogen er det første værk, der bredt sammenligner tegnsprog og beskriver lingvistiske, sociale, kulturelle, politiske og historiske aspekter af sprogene og deres brugere. Over 70 døve og hørende forskere har bidraget med deres viden og bogen skiller sig ud fra eksisterende publikationer ved at inkludere mange ikke-vestlige tegnsprog.

Tegnsprog er rigtige sprog

Tegnsprog blev tidligere ikke regnet for at være rigtige sprog og døves egen holdning til tegnsprog var derfor ofte negativ. Døve skulle lære at tale og måtte ikke bruge tegnsprog. Nogle tror stadig, at tegnsprog er talte sprog udtrykt med hænderne, og mange ved ikke, at der findes mindst 170 forskellige tegnsprog i verden. Håndbogen gør op med dette ved at dokumentere mangfoldigheden af verdens tegnsprog og vise, at de er selvstændige sprog:

”Tegnsprog er komplette sprog med alle de kompleksiteter som talte sprog har. Man kan udtrykke alt på tegnsprog. Man har slang og fortalelser, lige som i talesprog,” fastslår Peter Bakker, lektor og afdelingsleder for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik, Aarhus Universitet

I håndbogen kan man læse om 38 ud af verdens ca. 170 registrerede eller kendte tegnsprog, fx dansk tegnsprog, brasiliansk tegnsprog, inuit-tegnsprog – samt den første beskrivelse nogensinde af kurdisk tegnsprog. Kapitlet er skrevet af Zana Jaza (afdeling for lingvistik, AU), der pt. skriver speciale om kurdisk tegnsprog.

Bogen indeholder desuden en sektion om såkaldte ”alternative tegnsprog”, der bruges af hørende – fx tegn brugt af indfødte i Australien i en periode efter tabet af en ægtefælle, eller tegn brugt af stammefolk i Botswana i forbindelse med jagt.

Forskning for de døve

Ifølge Julie Bakken Jepsen er ”Sign Languages of the World” tiltænkt en bred læserskare. Den er således både målrettet internationale akademiske sprogforskere og sprogenes brugere.

”Offentligheden bliver gjort opmærksom på, at tegnsprogene eksisterer, at de er komplette sprog og derfor bør have samme rettigheder som talte sprog. Dette kan bruges i sprogpolitiske henseender, hvor man bl.a. arbejder for lige adgang for døve til informationer (på tegnsprog) hørende ofte tager for givet” fortæller Julie Bakken Jepsen, der har arbejdet på bogen siden 2007, da hun fik idéen til den som bachelorstuderende.


Fakta om tegnsprog:

Man har kendskab til omkring 170 tegnsprog i verden (ifølge sprogdatabasen Glottolog), hvoraf de fleste ikke-vestlige tegnsprog endnu er ubeskrevne.

I Danmark er der ca. 4000 døve med tegnsprog som modersmål (Kilde: Deaf.dk)

I 2014 blev dansk tegnsprog ved lovanerkendt som sprog på lige fod med dansk, og der er nu oprettet et tegnsprogsråd og ansat en døv lingvist i Dansk Sprognævn.

I 2015 blev der afholdt den første sommerskole i Deaf Studies for både døve og hørende på Aarhus Universitet – dette i samarbejde med Danske Døves Landsforbund. Der blev undervist på tegnsprog og tolket til engelsk.

I 2017 planlægges konferencen Deaf Academics på Aarhus Universitet, hvor døve forskere fra hele verden udveksler erfaringer.


Sign Languages of the World - A Comparative Handbook, Ed. by Jepsen, Julie Bakken / De Clerck, Goedele / Lutalo-Kiingi, Sam / McGregor, William B., De Gruyter Mouton. 1000 sider.


Kontakt:

Julie Bakken Jepsen, tlf. 87162154, E-mail: linjha@dac.au.dk

William B. McGregor, E-mail: linwmg@dac.au.dk, Tlf. 87162153