Aarhus Universitets segl

Nordisk Seminar: Infrastrukturalisme – når strukturel lingvistik møder digital infrastruktur

Forelæsning om infrastrukturalisme v/ Heidi McGhee, Winnie Collin og Henrik Jørgensen d. 29 april 2022

Nordisk Seminar: Infrastrukturalisme - når strukturel lingvistik møder digital infrastruktur. Den 29. april, kl. 14:00-16:00, lokale 1485-226.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 29. april 2022,  kl. 14:00 - 16:00
Nordisk Seminar: Infrastrukturalisme - når strukturel lingvistik møder digital infrastruktur. Den 29. april, kl. 14.00-16.00. Lokale 1485-226.

Infrastrukturalisme – når strukturel lingvistik møder digital infrastruktur

Vores titel Infrastrukturalisme er dannet af ‘infrastruktur’ og ‘strukturalisme’, og det er simpelt hen kerneordene i projektet som vi har sat sammen til at danne projektets navn. Målet for projektet er at opbygge en infrastruktur der skal gøre det muligt at studere strukturalismen i Danmark. Og hvorfor så det?

Idéhistorisk set er Danmark et af de centrale steder i udviklingen af strukturalismen i Europa i det 20. århundrede. To meget stærke forskningspersonligheder, Louis Hjelmslev (1899-1965) og Viggo Brøndal (1887-1942), diskuterede mål og midler for den type af strukturel sprogforskning som Ferdinand de Saussure (1857-1913) havde lavet de første skitser til i sine berømte forelæsninger Cours de linguistique structurale (udg. posthumt 1916), og den diskussion engagerede en lang række yngre forskere der videreførte idéarbejdet i forskellige retninger. En væsentlig del af dette udviklingsarbejde lå i de breve som forskerne skrev til hinanden. Brevene blev opbevaret omhyggeligt, og de blev også benyttet internt som kilder i teoridiskussionen. Formålet med vores projekt er at gøre disse centrale diskussioner om mål og med i sprogvidenskabelig metodik tilgængelig for interesserede. Der er et rigt kildemateriale, ikke blot til videnskabshistoriske studier, men også til en aktualiserende videreførsel af den strukturelle tænkning i forhold til vore dages epistemologiske situation.

Vores oplæg kommer til at bestå af tre dele

Heidi McGhee: Strukturel lingvistiks historie lokalt i Århus. 

  • Den danske strukturalisme havde en stærk fløj i Århus, hvor den lokale professor i lingvistik Jens Holt dels var en engageret diskussionspartner i Louis Hjelmslevs udvikling af strukturel metodik, dels selv fungerede som inspirator for et fagligt miljø. Holt er gået meget i glemmebogen, men gennem projektet er hans indsats blevet ganske anderledes synlig end den før har været.

Winnie Collin: Filologisk netedition - vanskeligheder og erfaringer

  • En væsentlig del af projektet er det hårde konkrete arbejde med at tyde teksterne. I dette afsnit fortæller vi lidt om de problemer man støder på i forbindelse med etableringen af teksterne i en form der kan vises og søges på internettet.

Henrik Jørgensen: Strukturel lingvistik i Danmark

  • I dette afsnit vil vi give et indtryk af hvilke sprogfaglige miljøer strukturalismen voksede frem af. Hvad gjorde strukturalisterne op med, hvad tog de med sig videre frem - og hvad fik de aldrig for alvor taget et opgør med?

Harp:

  • Ordet er et såkaldt portmanteau-ord, hvor to betydninger pakkes ind i ét, som i Brunch (‘breakfast + lunch’) eller stagflation (‘stagnation + inflation’).

Om oplægsholderne

Heidi McGhee er ansat som videnskabelig assistent ved Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur

Winnie Collin er ansat som videnskabelig assistent ved Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur

Henrik Jørgensen er ansat som lektor ved  Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur. Han forsker i nordiske sprog, lingvistik, sprogfilosofi, sprogbrug mm.

 

Arrangementet er gratis og kan også streames på Zoom.