Aarhus Universitets segl

Nordisk Seminar: I Danmark taler vi alle ens, eller gør vi?

Forelæsning om sproglige normcentre og sprogforandringer i Danmark v. Inger Schoonderbeek Hansen

Nordisk seminar: I Danmark taler vi alle ens - eller gør vi? Om Sproglige normcentre i Danmark. Ved Inger Schoonderbeek Hansen. D. 18. februar klokken 14-16. Lokale 1485-226.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 18. februar 2022,  kl. 14:00 - 16:00

Anno 2021 er det danske sprogsamfund blevet homogent: Dialekterne er døde, og danskerne taler ens!

Altså næsten, for vi kan trods alt stadig høre om det dansk der tales, kan høres vest eller øst for Store Bælt, eller om det har en eller anden fremmed accent. I vores daglige omgang med hinanden knytter vi holdninger til hvordan den vi møder forekommer på, herunder ikke mindst den måde personen taler dansk på. Også her er vi ret enige om hvad ‘godt dansk’ er, og hvad som ikke er, og hvad vi så synes om personen. Altså, næsten da, for også her ser der ud til at være geografiske forskelle. I min forelæsning kommer jeg ind på talesproglige forskelle i Danmark, hvordan sociolingvistikken igennem årtier har undersøgt dem, og hvordan det danske sprogsamfund, og de holdninger til de forskellige danske varieteter, ser ud til at have ændret sig i nyere tid.

Arrangementet kan tilgås via Zoom eller i bygning 1485-226. Foredraget er gratis.