Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niels Brügger udnævnt til professor MSO

Niels Brügger er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) på medievidenskab på Aarhus Universitet.

08.06.2015 | Anja Kjærgaard

Professoratet er inden for internetforskning og digital humaniora og løber i fem år. I den periode skal den nyudnævnte professor sørge for, at den forskning, der finder sted inden for internetforskning og digital humaniora, fortsætter og åbne diskussioner med det humaniora, der endnu ikke er digitalt.

”Der sker noget radikalt nyt med vores kildemateriale inden for humaniora i de her år, fordi det i stigende grad bliver digitalt – og efterhånden faktisk kun digitalt.  Analogt kildemateriale vokser stort set ikke mere. Det, der bliver digitalt, er både det, der bliver født digitalt via web, iPhone, iPads osv., og alt det gamle, som vi digitaliserer.  Statsbiblioteket i Aarhus er for eksempel ved at digitalisere alle danske aviser. Det betyder så også, at det digitale materiale vokser, og det er en ny situation, der får stor betydning ikke mindst i forholdet mellem samlingsholdere og forskere, og det nye felt er noget af det, jeg skal undersøge,” fortæller professor Niels Brügger.

Relevant forskning for alle humanistiske videnskaber
Det er et forskningsfelt, der får stor indflydelse på de humanistiske videnskaber.

”Der er et skel mellem det gamle og det nye digitale humaniora, der forskydes i disse år over mod studiet af digitale kilder, selv om de gamle analoge kilder ikke forsvinder.  Det betyder så også, at der skal udvikles nye måder til for eksempel at håndtere mængden af digitale kilder,” fortæller Niels Brügger.

En anden distinktion, Niels Brügger i sit professorat vil udfolde, er forholdet mellem medievidenskab og internetstudier.

”Vi har stadig medievidenskab, der studerer film, tv, radio, avis. Og så har vi internetstudier, der kun studerer internet, men der sker også en forskydning her, da flere gamle medier kommer ind over nettet. Pointen er, at mediespørgsmål faktisk trænger sig ind i alle humanistiske videnskaber, men det handler jo også om, hvordan digitale kilder bliver tilgængelige for forskningen. Og det er en kompleks størrelse, fordi det handler ikke kun om at gøre kilder tilgængelige, men også om systematikken bagved, og så er vi tilbage ved forholdet mellem samlingsholdere og forskere,” fortæller Niels Brügger.

CV

Niels Brügger er en stor international kapacitet inden for opbygning af webhistorie som forskningsfelt og forfatter til den første bog om webhistorie i verden, der udkom i 2010.

Han var i 2000 med til at grundlægge Center for Internetforskning, som han blev leder af i 2010, og han har været en af de drivende kræfter bag opbygning af forskningsinfrastruktur til internetforskning.

Bag sig har han to akademiske liv – det første akademiske liv fandt sted inden for klassisk humaniora, hvor han som cand.mag. i fransk og idéhistorie i en lang årrække har skrevet om fransk filosofi og idéhistorie. Han introducerede Lyotard for et dansk og fransk publikum i bogform, skrev den først bog om den franske filosof og kulturteoretiker Paul Virilio og er forfatter til en bog om strukturalisme, der er udkommet på svensk, dansk og tysk.

Niels Brügger er også ph.d. fra Aarhus Universitet og har fortsat sit andet akademiske liv med en forskerkarriere som lektor på medievidenskab.

Yderligere information

Professor Niels Brügger

Institut for Æstetik og Kommunikation - Medievidenskab

Helsingforsgade 14

bygning 5347, lokale 236

8200 Aarhus N

Danmark

nb@dac.au.dk

Direkte telefon:  8716 1971

Mobiltelefon:  2945 3231

 

 

 

 

Forskning