Aarhus Universitets segl

Martin Brynskov koordinator for nyt stort EU-projekt

OrganiCity er navnet på et nyt EU-projekt, der med 54 millioner kr. i ryggen skal sætte mennesket i centrum i udviklingen af fremtidens byer. I spidsen for projektet står lektor Martin Brynskov fra Informationsvidenskab.

-Ifølge fremskrivninger fra FN vil bybefolkningen være stærkt forøget i 2050, og syv ud af ti personer vil verden over være bosat i byer. Det er en udvikling, der sammen med en gennemgribende digitaliseringsbølge sætter byerne under voldsomt pres, fortæller lektor i informationsvidenskab Martin Brynskov, der er koordinator for et nyt EU-projekt, der skal sætte mennesket i centrum i udviklingen af fremtidens byer.

EU-projektet hedder OrganiCity og vil bestå af et tæt samarbejde mellem Aarhus, London og Santander – byer, der alle tre har erfaring med at bruge såkaldt smart city-teknologi. Med smart city-teknologi skal man forstå teknologiske løsninger, der på den ene side forbedrer servicen til borgere og samtidig nedbringer ressourceforbruget. Smart Cities er således en betegnelse for byer, der tilstræber en intelligent byudvikling blandt andet ved at udvikle initiativer, der optimerer byen ved at kombinere det fysiske rum med det digitale.

Samarbejde på tværs af sektorer

Hidtil har man i smart city-regi verden over forsøgt at nytænke løsninger inden for de enkelte sektorer, fx trafik, sundhed og klima.

-Men den konklusion, vi i Danmark er nået frem til er, at man ikke kan løse udfordringerne alene ved initiativer inden for den enkelte sektor. Det sektoropdelte samfund med de tilhørende arbejdsgange og hverdagsliv er under forandring, så hvis vi skal udvikle byer og skabe rammer for bæredygtig vækst, også socialt, så er det helt centralt, at vi arbejder sammen på tværs af eksistende siloer. Det er nogle af de erfaringer, vi har fra dansk side og kan tage med i EU-projektet, fortæller Martin Brynskov.

Med borgeren i centrum

En anden og nok så væsentlig pointe er ifølge Martin Brynskov, at teknologi ikke gør det alene – borgernes medbestemmelse og medskabelse er en lige så vigtig bestanddel for fremtidens byer.

OrganiCity har tre år og 54 millioner kr. til at opbygge et stort og unikt borger-eksperimentarium. En fjerdedel af budgettet – 13,5 millioner kr. – går direkte til borgerdrevne eksperimenter.

-Vi vil derfor også lægge op til samarbejde og deltagelse, så by-eksperimenter udvikles i tæt samarbejde med og på initiativ af borgergrupper, organisationer, myndigheder og virksomheder.


Fakta om OrganiCity

  • OrganiCity er navnet på et nyt EU-projekt.
  • Samlet budget på 54 millioner kr.
  • Der er i alt 15 partnere tilknyttet projektet, der løber i tre år.
  • De centrale byer er Aarhus, London og Santander.
  • I dansk sammenhæng vil Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Alexandra Instituttet bidrage.

Læs mere om projektet her


Yderligere information

Martin Brynskov

Lektor og koordinator for AU Smart Cities og Det Danske Smart City-netværk
og med i det interdisciplinære Participatory IT Centre

Informationsvidenskab og Digital Design

Institut for Æstetik og Kommunikation

Aarhus Universitet

Mail: brynskov@cavi.au.dk

Mobil: 3068 0424