Aarhus Universitets segl

Hvad er en forsker i kunst- og kulturvidenskaberne NU?

Workshoppen ledes af Ph.d. Sidsel Nelund.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 20. april 2023,  kl. 12:00 - 15:30

Sted

Kasernen, Bygning 1586, lokale 114

Max. 10 deltagere. Tilmelding (først til mølle) Lotte Philipsen, lottephilipsen@cc.au.dk
Torsdag d. 20. april 2023, kl. 12-15.30 (inkl. frokost), Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C. Byg. 1586, lok. 114 ‘Forskerhuset’


”We samurai, what are we?” løber som et presserende spørgsmål gennem Akira Kurosawas Seven Samurai fra 1954 og fordrer en refleksionspause trods kontekstens krav om kamp. Ikke ulig Kurosawas samuraier udfordres forskerne i kunst- og kulturvidenskaberne i dag. Det kan med rette virke som om, at forskerrollen i kunst- og kulturvidenskaberne ikke længere har et særegent formål i samfundet som sådan: Der er eksternt politisk og økonomisk pres og interne nybrud af strukturel karakter oveni samtidens kriser, der på radikal vis kalder på handling snarere end analyse, fortolkning og teoretisering.

Så os forskere i kunst- og kulturvidenskaberne, hvad er vi?

Med dette spørgsmål undersøger workshoppen Hvad er en forsker i kunst- og kulturvidenskaber NU forskerrollen som den tager form hos den enkelte deltager. Rammen for undersøgelsen sættes af to hovedspørgsmål: forskerrollens hvorfor og forskerrollens hvordan. Korte introduktioner følges af længere perioder med spørgsmål, som den enkelte deltager reflekterer over på skrift og i stilhed førend der åbnes op for deling og diskussion. Konteksten for workshoppen giver rum til det levede forskerliv i sin helhed og ikke kun i sin professionelle og ideelle form.

Hvor vi som forskere er hjemmevante i den skarpe kritiks disciplin, arbejdes der her med en affirmativ tilgang. Forskerfeltet ses som et økosystem med plads til mange forskellige og med hinanden uenige positioner, hvor diversiteten er en altafgørende nødvendighed. Formålet er således at synliggøre økosystemet, som det tager form blandt deltagerne, samt at skabe bevidsthed om de gensidige påvirkninger og processer i økosystemet.

Deltagere kan forvente:

  • at skabe sig øget klarhed over egen forskerrolle i fornyet lys både på individuelt, samarbejdende og samfundsmæssigt plan
  • at få en organiseret og retningsgivet pause til refleksion – en situation hvorfra nye ideer, forestillinger og fremtider ofte opstår
  • at have muligheden for at forholde sig til de vedvarende nybrud fra et understøttet og fælles snarere end et håbløst og ensomt sted
  • at få indsigter i tilværelsen i forskerøkosystemets forskellige hjørner og dermed forståelse for egen indvirkning på hele systemet
  • at blive hørt i de udfordringer, frustrationer og håbefulde ideer og tilstande, der nødvendigvis følger med en situation af nybrud

Workshoppen ledes af Ph.d. Sidsel Nelund, der de seneste to årtier har forsket i og afprøvet forskerroller i kunst- og kulturvidenskaberne samt tilegnet sig redskaber fra cycklisk, emotionelt intelligent og kriseorienteret ledelse. I 2022 skabte Nelund (art re.search), der har til formål at støtte, producere og formidle forskning indenfor kunst- og kulturvidenskaberne.