Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt undersøger kunstmuseer som rum for meningsfulde fællesskaber

Et nyt forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet og kunstmuseet Trapholt vil afdække, hvordan kunstmuseer kan inddrage borgere i kunstneriske projekter og derigennem bidrage til samfundsspørgsmål som demokratisk inklusion og flerstemmighed. Velux Fonden har støttet projektet med fem millioner kroner.

03.06.2021 | Jeppe Kiel Revsbech

Deltagere i gang med tilblivelsen af kunstværket 'Grænseløse Sting'. Foto: Trapholt.

'CraftVærk'. Sådan lyder overskriften på et nyt forskningsprojekt, som professor Birgit Eriksson fra Æstetik og Kultur på Arts har iværksat i samarbejde med kunstmuseet Trapholt ved Kolding.

Ambitionen er konkret at undersøge, hvordan kunstmuseer kan bruges som et rum for engagement og meningsfulde fælleskaber mellem museer og mennesker. Det skal ske via særlige craft-projekter, hvor op imod 1000 borgere vil deltage i skabelsen af to store kunstinstallationer på Trapholt.

"Formålet er at skabe viden om, hvordan vi kan udvikle kunstmuseumsinstitutionen til et rum for inkluderende udveksling mellem forskellige erfaringer og perspektiver og samtidig skabe kunstværker, som udvider det kunstneriske felt. Vi undersøger, hvad disse projekter med craft som omdrejningspunkt gør som kunstværker og processer, og hvordan de forandrer kunstmuseet og rækker ind i samfundet," forklarer Birgit Eriksson og Karen Grøn, som er museumsdirektør på Trapholt.

En stemme i samfundet

Projektet har netop modtaget støtte på i alt fem millioner kroner af Velux Fonden, og beløbet skal blandt andet være med til at udvikle nye metoder for Trapholt og andre kunstmuseer, der arbejder med borgerinddragelse i kunstneriske projekter.

Det sydjyske kunstmuseum har i de seneste år gennemført lignende projekter – eksempelvis i form af værket 'Grænseløse Sting', hvor 800 borgere var involveret i et stort broderet kunstværk, der dels markerede 100-året for den sønderjyske genforening og dels udforskede aktuelle grænser. Og det bliver to tilsvarende craft-projekter, som kommer til at danne baggrund for forskningen.

"Et stigende antal borgere mener ikke, at deres stemme bliver hørt, og føler sig ikke som en del af samfundet. Det kalder på forandring i samfundets institutioner, inklusiv de kulturinstitutioner, som er med til at skabe forståelsen af vores samfund. Mange af dem eksperimenterer heldigvis med nye former for borgerinddragelse, men hvordan kan et kunstmuseum skabe sammenhænge, hvor borgerne kan deltage på nye måder, og demokratisk inklusion og flerstemmighed styrkes? Det glæder jeg mig meget til at udforske sammen med Trapholt," opsummerer Birgit Eriksson.

'CraftVærk: Kreative, museale og sociale potentialer i nye deltagelsesformer på kunstmuseet', som er projektets fulde titel, løber over tre og et halvt år og bliver skudt i gang til efteråret.

Foruden de to kunstneriske installationer og videnskabelige artikler skal forskningen også munde ud i seminarer og en metodebog, som andre museer kan drage nytte af.


Yderligere information

Birgit Eriksson, professor
Institut for Kommunikation og Kultur
Æstetik og Kultur
Aarhus Universitet
E-mail: aekbe@cc.au.dk
Telefon: +45 8716 3086 

Arts, Bevillinger, Forskning