Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt om teknologisk hjælp til studerende med angst modtager bevilling

Flere og flere universitetsstuderende oplever angst i løbet af deres studietid. Et forskningsprojekt med millionbevilling fra Carlsbergfondet i ryggen skal nu undersøge, hvordan beklædningsbaserede wearables kan designes, så angst kan håndteres i fællesskab.

Minna Pakanen

Carlsbergfondet uddeler knap 4.800.000 kroner til forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan beklædningsbaserede wearables (teknologisk produkter, som man kan bære på kroppen uden hjælp fra hænder eller andet) kan modvirke angst hos universitetsstuderende ved at muliggøre fælles håndtering af angsten med en støtteperson i realtid. Bag projektet står Minna Pakanen, lektor på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab. 

Om forskningsprojektet: 

Projektets titel: 

Garment-Based Wearables for Shared Management of Anxiety of the Student in the University Context

Antallet af danske universitetsstuderende, der oplever angst i deres studier, vokser på grund af stressende faktorer i studierne kombineret med individuelle præstationskrav, for eksempel jagten på gode karakterer. For at hjælpe universitetsstuderende med at håndtere deres voksende studierelaterede angst og forhindre, at den udvikler sig til mere alvorlige mentale sundhedsproblemer, undersøger dette projekt, hvordan smarte bekædningsbaserede wearables kan designes til at tillade fælles håndtering af studerendes angst med deres nære (det vil sige en nær ven, familiemedlem eller partner) i universitetsmiljøet. Med denne tilgang efterlades den studerende, der lider af angst, ikke alene, men får meningsfuld og håndgribelig støtte i realtid på stedet gennem en blød beklædningsart af smart wearable, der er trådløst forbundet til støttepersonens wearable. 

Projektet sigter mod at tilbyde indsigt i den fælles håndtering af angst i studierelaterede sammenhænge, og hvordan man realiserer wearables til lindring af studerendes angst. På lang sigt sigter projektet mod at hjælpe studerende med at håndtere deres angst bedre, så mere alvorlige mentale sundhedsproblemer kan undgås, hvilket vil hjælpe det danske samfund med at imødegå de stigende behov for mental pleje hos den unge befolkning.


Læs mere på Carlsbergfondets hjemmeside:
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Forskningsaktiviteter/Bevillingsstatistik/Bevillingsoversigt/CF23_0931_Minna-Pakanen

Kontakt:
Minna Pakanen 

T: 22 96 74 30
E: mpakanen@cc.au.dk