Aarhus Universitets segl

Forskningspartnerskaber mellem museer og universiteter - ’Best og next practises’

Museologisk Forskningsprogram, Aarhus Universitet, inviterer i samarbejde med Museum Ovartaci til seminar om, hvordan man kan etablere frugtbare forskningssamarbejder mellem museer og universiteter. Seminaret er åbent for museumsansatte, universitetsforskere og andre med interesse i emnet.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 15. maj 2017,  kl. 12:00 - 16:00

Sted

Museum Ovartaci, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Danske statsstøttede museer mødes i disse år af en stigende forventning om øget forskningsaktivitet. Både i form af forskningsprojekter og videnskabelige publikationer, der lever op til et alment forskningsbegreb defineret ved originalitet, transparens og gyldighed. Universitetsforskere øger på deres side orienteringen mod eksterne samarbejdspartnere og tværfaglige forskningsprojekter med flere aktører og målbar ’impact’.

Museologisk Forskningsprogram, Aarhus Universitet, inviterer i samarbejde med Museum Ovartaci til seminar om, hvordan man kan etablere frugtbare forskningssamarbejder mellem museer og universiteter. Seminaret er åbent for museumsansatte, universitetsforskere og andre med interesse i emnet. Vi opfordrer deltagerne til på forhånd at overveje forskningsemner, -undersøgelsesmetoder og -samarbejdsformer, I hver især har særligt gode erfaringer med eller gerne vil (videre)udvikle.

PROGRAM

12.00-12.30   Sandwich

12.30-12.40   Velkomst ved forskningsprogramleder Lise Skytte Jakobsen

12.40-13.10   Forskningspartnerskaber og følgeforskning, problemstillinger og eksem-

pler, v/Sally Thorhauge, ph.d, Center for Museologi, Aarhus Universitet

13.10-13.40   Hvordan kan et forskningspartnerskab se ud for os? Status, forventnin-

ger, fremtid, v/Mia Lejsted, leder af Museum Ovartaci

13.40-14.20   Kaffe og besøg på Museum Ovartaci

14.20-15.10   To perspektiver på et fungerende forskningspartnerskab, ved museums-

inspektør Kristoffer Jensen, ph.d., Danmarks Industrimuseum, og professor Jeppe Nevers, Institut for Historie, Syddansk Universitet

15.10-15.35   Workshop: refleksioner og udvekslinger om dagens tema i forhold til egen organisation og praksis. Hvordan er forskningssamarbejder relevante for os?

15.35-16.00   Opsamling og diskussion på baggrund af workshop

TID, STED OG TILMELDING

Mandag den 15. maj 2017 kl. 12-16, Museum Ovartaci, Skovagervej 2, 8240 Risskov Seminaret afholdes i Festsalen i hospitalets hovedbygning.

Deltagelse er gratis. Af hensyn til forplejning og et begrænset deltagerantal skal du tilmelde dig senest 8. maj pr. mail til Hanne Teglhus: hanneteglhus@gmail.com

Museologisk forskningsprograms hjemmeside