Aarhus Universitets segl

Forskning og praksis samles om at løse særlig udfordring i det danske rådgivningsmiljø

Forskere og praksisaktører skal etablere ny viden om de såkaldte ’faste brugere’ i danske rådgivningstilbud og den vej igennem bidrage til forskningen i ’frequent calling’ og betydningen af medier i forbindelse med eksistentielle kriser. Velux Fonden støtter det nye projekt, der får forskning og praksis til at smelte sammen.

Professor og viceinstitutleder Carsten Stage indgår, sammen med Anni Marquard fra Center for Digital Pædagogik og Trine Nyby fra RådgivningsDanmark, i ledelsen af et nyt forskningsprojekt med en vigtig agenda. RÅDVILD – Et intervenerende forskningsprojekt om faste brugeres kommunikation med sociale rådgivningstilbud skal give et dybdegående indblik i problematikken omkring faste brugere i danske rådgivningstilbud. Projektet har netop modtaget 5,7 millioner kroner fra Velux Fondens HUMpraxis-program, der støtter og styrker samarbejdet mellem forskning og praksis.
Sammen med blandt andre lektor Matilde Nisbeth Brøgger og postdoc Penille Rasmussen skal Carsten Stage og resten af projektdeltagerne etablere ny viden om de faste brugere og foreslå meningsfulde tilbud til dem. Det sker gennem et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Center for Digital Pædagogik og RådgivningsDanmark.

I Danmark findes der mere end 175 rådgivningstilbud til borgere i sårbare livspositioner, men alligevel er der mange ønsker om kontakt, som ikke bliver mødt. Ressourceproblemer er en betydelig del af forklaringen på de mange forgæves kontaktforsøg, men der er også en anden vigtig brik i puslespillet, fortæller Carsten Stage:

”Der bruges store tidsmæssige og menneskelige ressourcer på få såkaldte faste brugere, altså de brugere, der er i kontakt med rådgivningen næsten dagligt eller oftere i en periode, der er længere end et halvt år. Det betyder, at der er mindre tid og færre ressourcer til andre sårbare borgere, der kontakter rådgivningen, og det er en udfordring.”

Derfor skal projektet helt konkret undersøge både den eksisterende håndtering af de faste brugere, interaktionen mellem de faste brugere og rådgivningstilbuddene samt de faste brugeres oplevelse af rådgivningstilbuddene. På baggrund af disse undersøgelser skal projektet foreslå og teste alternative tilbud til de faste brugere.
I projektet kombineres forskernes ekspertise inden for sundhedskommunikation og mediers rolle i forbindelse med kriser og sårbarhed med den praktiske erfaring fra to centrale koordinerede organisationer i det danske rådgivningslandskab. For at sikre, at forskningen er i konstant dialog med praksis, er projektet forankret hos Center for Digital Pædagogik.

”Samarbejdet gør det blandt andet muligt at skabe en nuanceret forståelse af, hvordan og hvorfor mange brugere af medierede rådgivningstilbud bliver til faste brugere. Samtidig faciliterer det muligheden for at udvikle kommunikative tiltag, der håndterer den ’problematiske faste brug’ på nye konstruktive måder,” fortæller Carsten Stage.

Forventningerne til projektet er mange, men forskerne forudser blandt andet, at det vil bidrage til en kvalificering af rådgivningernes generelle arbejde med faste brugere ved at skabe viden, som skal udbredes til hele rådgivningsfeltet igennem for eksempel læringsmateriale og publikationer. Implicit betyder det også, at projektet forhåbentligt kan bidrage til, at flere ikke-faste brugere kan få den hjælp, som de har brug for, når de kontakter et rådgivningstilbud.

”Ved at etablere ny viden om de faste brugere som en kompleks gruppe forventer vi at skabe væsentlige grundvidenskabelige bidrag til medie- og kommunikationsforskningen i ’frequent calling’ og brugen af medier i forbindelse med sårbarhed og kriser. Derudover er det håbet, at projektet udvikler og tester nye tiltag for de faste brugere, som opleves som meningsfulde af både de faste brugere og rådgivningstilbuddene,” forklarer Carsten Stage.


Om Velux Fondens HUMpraxis-program

HUMpraxis-programmet er et tværfagligt initiativ, der skal fremme samarbejde mellem forskning og praksis inden for fire af Velux Fondens fokusområder: humanvidenskabelig forskning; miljø og bæredygtighed; sociale indsatser i Danmark; og aldringsforskning. På tværs af sektorer og med fokus på nogle af samfundets store udfordringer støtter programmet projekter, hvor forskningsmiljø og praksismiljø går hånd i hånd i et ligeværdigt samarbejde. Initiativets årlige bevillingsramme er op til 30 millioner kroner.

Læs mere om HUMpraxis-programmet her.


Yderligere information

Carsten Stage, professor, viceinstitutleder
Nordisk Sprog og Litteratur
E-mail: norcs@cc.au.dk
Telefon: 8716 3175

Matilde Nisbeth Brøgger, ph.d., lektor
Engelsk erhvervssprog
E-mail: matnj@cc.au.dk
Telefon: 8716 9045