Aarhus Universitets segl

Forskere og professionshøjskoler går sammen om at udvikle en ny teknologifaglighed i de danske folkeskoler

Forskere fra Aarhus Universitet er gået sammen med Københavns Professionshøjskole og professionsudannelsen VIA i et nyt fellowship-program. Sammen har de en ambition om at rekruttere de bedste undervisere i teknologiforståelse som medudviklere af den nye faglighed.

Foto: Future Classroom Lab. Teknologiforståelse gennem konstruktion og leg

Den danske folkeskole har en vigtig opgave med at uddanne eleverne til det digitaliserede samfund. Hvis det skal lykkes at løfte den opgave og gøre de danske folkeskoleelever mere teknologidannede, så de ikke blot lærer at skabe teknologi, men også forstår hvordan teknologi påvirker dem og samfundet, så kræver det, at flere aktører går sammen. Derfor er forskere fra Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet gået sammen i et nyt fellowship-program med Københavns Professionshøjskole og VIA – professionsuddannelsen i Aarhus. De vil træne et ambassadørkorps af undervisere, der kan være med til fremadrettet at udvikle en ny faglighed i teknologiforståelse. Derfor er de i gang med at rekruttere blandt lærere og pædagoger og blandt internationale forskere og fra professionsuddannelserne, og de første kandidater er allerede fundet:  

Samfundet har behov for, at den viden bliver omsat til praksis langt hurtigere, end vi er vant til  

”På forskningsfronten er vi i gang med at undersøge, hvordan børn og unge kan prøve kræfter med at bygge datamodeller og lære om kunstig intelligens. Samfundet har behov for, at den viden bliver omsat til praksis langt hurtigere, end vi er vant til, og her har vi brug for de dygtigste praktikere fra skolerne og de stærkeste nytænkende didaktikere fra professionshøjskolerne. Så jeg er glad for at have udviklere fra KP Future Classroom Lab og VIA University College med blandt trænerne”, siger Ole Sejer Iversen, professor og leder af Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet, og formand for den nationale arbejdsgruppe der formulerede indholdet af det nye forsøgsfag i teknologiforståelse.

Træning med udgangspunkt i egen undervisning

Programmet består i første omgang af to træningsforløb: ”Design og konstruktion med teknologi” og ”Digital Myndiggørelse”. Forløbene udbydes både i København og Aarhus. Deltagerne får, gennem personligt feedback og med afsæt i den nyeste forskning, en unik mulighed for at videreudvikle deres egne undervisningsforløb. Fokus er på de nyeste værktøjer til at følge elevernes læring, og til at dele deres faglighed med kolleger på skolen.

Visionære skoleledere bakker op

 Vi kan se at digitaliseringen udfordrer vores demokrati  

Skolelederne er ligeledes inviteret med i fellowship-programmet, så de kan være med til at sætte teknologiforståelse på dagsordenen på deres egen skole og give underviserne den fornødne tid til at udvikle deres undervisning. Det er en opgave, som formanden for skolelederforeningen, Claus Hjortdal, er sig bevidst.    

“Vi kan se at digitaliseringen udfordrer vores demokrati, og vi kan ikke bare tænke ’det går nok’. Vi har en vigtig opgave med at sætte et hold på skolen, give tid til faglig dialog om elevernes læring og hjælpe det nye fag og sprog på vej – også over for forældrene”.

Projektet er støttet af Villumfonden, der arbejder for at styrke børn og unges dannelse til et digitalt samfund. Villumfonden har bevilget hovedparten af de 4,2 mio.kr, der er afsat til programmet. Midlerne skal blandt andet bruges til at frikøbe lærerne og pædagogerne fra undervisningen på skolen, mens de er på træningsophold.

Læs mere om Fellowship-holdet og programmet på Københavns Professionshøjskole

Læs også: Børn og unge skal kunne afkode kunstig intelligens


Om Center for Computational Thinking & Design

Center for Computational Thinking & Design. Det et tværfakultært center ved Aarhus Universitet, der omfatter Institut for Kommunikation og Kultur (ARTS), Institut for Datalogi (CT) og institut for virksomhedsledelse (BSS). Læs mere om centret på www.cctd.au.dk


Kontakt

Centerleder
Prof. Ole Sejer Iversen
Institut for Kommunikation og Kultur (ARTS)
+45 50546778
oiversen@cc.au.dk