Aarhus Universitets segl

Forskere fra Arts og Health står bag et nyt tidsskrift med fokus på sundhedskommunikation

"Der manglede et tidsskrift til kvalitativ forskning i sundhedskommunikation," siger de to lektorer Matilde Nisbeth Brøgger og Jane Ege Møller fra henholdsvis Arts og Health, som er gået sammen om at etablere forskningstidsskriftet Qualitative Health Communication.

Lektor på Arts, Matilde Nisbeth Brøgger, står sammen med Health-forsker Jane Ege Møller bag et nyt tidsskrift dedikeret til kvalitativ forskning i sundhedskommunikation.
Jane Ege Møller, lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Health.

Som det første af sin art vil et nyt forskningstidsskrift dedikere sig til udelukkende at udgive kvalitativ forskning inden for sundhedskommunikation.

Bag navnet Qualitative Health Communication står to forskere fra Arts og Health, der fik idéen til udgivelsen efter selv at have oplevet en frustration over, hvordan det nuværende landskab af tidsskrifter opfatter og bedømmer sundhedskommunikation som forskningsfelt. Med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond til et fælles forskningsprojekt blev det springbrættet til at føre deres idé ud i livet.

”Selv om mange tidsskrifter angiver, at de publicerer både kvantitativ og kvalitativ forskning, har vi oplevet at have vores kvalitative forskning bedømt baseret på kvantitative kriterier,” fortæller Matilde Nisbeth Brøgger, der er lektor ved Afdeling for Engelsk på Arts, om baggrunden for udgivelsen

”Kommunikation er central i alle aspekter af sundhedsvæsenet. Fra diagnose til behandling, fra medicinsk uddannelse til patientuddannelse, fra sociale medier til patientnarrativer, fra lægekonsultationen til det offentlige og digitale rum. At forstå kompleksiteterne i alt dette kræver kvalitative tilgange. Vi følte, at der manglede et tidsskrift til denne kvalitative forskning,” uddyber Jane Ege Møller, som er lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Health.

Bidrag fra mange fag

I praksis bliver der tale om et fagfællebedømt, ’open access’-tidsskrift uden forfatterbetaling, og Matilde Nisbeth Brøgger og Jane Ege Møller håber, at bidragsyderne til tidsskriftet kan komme fra både den medicinske og humanistiske del af forskningsverdenen.

”Qualitative Health Communication henvender sig til alle forskere, der beskæftiger sig med sundhedskommunikation på en kvalitativ måde. Sundhedskommunikation er i kernen et interdisciplinært felt, og derfor ser vi gerne bidrag fra forskere fra mange forskellige discipliner – for eksempel kommunikation, medievidenskab, sygepleje, lingvistik, medicin, folkesundhed, etik, filosofi og antropologi. Alle kvalitative metoder er velkomne – fra interviews og fokusgrupper til diskursanalyser, tekstanalyser og konversationsanalyser,” opridser Matilde Nisbeth Brøgger.

Et hjem for sundhedskommunikation

Tidsskriftet bliver det første af sin type, der udelukkende vil rette sig mod at udgive kvalitativ forskning inden for sundhedskommunikation, og det har ifølge de to forskere flere fordele:

”At samle denne type af forskning i ét tidsskrift vil muliggøre, at det store antal forskere inden for feltet vil finde et hidtil ikke eksisterende ’hjem’ tidsskriftmæssigt, eftersom andre tidsskrifter typisk er bredere i deres scope. Det vil give mulighed for mere dybdegående metodisk diskussion og videreudvikling blandt andet i forhold til nye kommunikationsteknologier,” siger Jane Ege Møller.

Det første nummer af Qualitative Health Communication er netop udkommet og kan læses her: https://tidsskrift.dk/qhc/issue/view/6971


Yderligere information

Matilde Nisbeth Brøgger, lektor
Afdeling for Engelsk
Institut for Kommunikation og Kultur, Arts
E-mail: matnj@cc.au.dk
Telefon: 87 16 54 56

Jane Ege Møller, lektor
Professionssporet
Institut for Klinisk Medicin, Health
E-mail: jane@clin.au.dk
Telefon: 22 91 29 77