Aarhus Universitets segl

Fornemme Horizon 2020 bevillinger til forsker ved Institut for Kommunikation og Kultur

Hvordan skal fremtidens internet se ud, når vi i stigende grad lever vores liv på nettet? Hvilken indflydelse har fake news på demokratiet? Forskningsleder Anja Bechmann har modtaget to bevillinger fra Horizon 2020, som kan bidrage til nogle af de digitale samfundsudfordringer Europa står overfor.

Omkring 30 millioner har Anja Bechmann og samarbejdspartnere modtaget fra Horizon 2020, der er det største forsknings- og innovationsprogram i EU’s historie. Visionen bag Horizon 2020 er, at excellent forskning og banebrydende innovationsprojekter skal bidrage til at skabe vækst og job i fremtidens Europa og medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor. Læs om projekterne.   


Projekttitel: SOMA: Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis
Bevillingssum:  987.437,50 Euro
Bevillingsmodtager: Anja Bechmann fra DATALAB – Center for Digital Social Research i samarbejde med blandt andre Ira Assent fra Data Intensive Group på Institut for Datalogi.

    Under hele fake-news debatten ligger så spørgsmålet, om fakta og fake er afgørende for brugerens delinger.       

Visionen bag Horizon 2020 er, at projekterne skal medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor. Hvilken samfundsudfordring skal jeres projekt afhjælpe?

”Den samfundsudfordring vi skal arbejde med handler om, hvordan og i hvor stor udstrækning de sociale medier er med til at polarisere den politiske debat. På sociale medier kan politikere og bureauer føre valgkampe, som er meget målrettet den enkelte bruger, og som kan spille på psykologiske faktorer, som umiddelbart ikke er synlig for den bredere befolkning. Der er en hel industri af fact-tjekkere som fokuserer på, at fake news har været en stor del af valgkampagners strategi for blandt andet at øge polarisering, og at en effektiv bekæmpelse af fake news vil sikre demokratiet og valghandlingen. Under hele fake-news debatten ligger så spørgsmålet, om fakta og fake (og en bekæmpelse heraf) er afgørende for brugerens delinger. Her viser forskning, at det vigtigste for deling er, om indholdet støtter ens holdning eller ej. Så hvis det er de logikker, der finder sted, så skal vi som forskningsteam læne os op ad nogle helt andre psykologiske principper, som lægger op til at udvikle nogle nye metoder, for at sikre et frugtbart kommunikationsforum for demokrati-understøttende diskussioner.”

Projektet startede d. 1.11.18 og afholdt kick-off i Athen d. 14.-15. November.


Projekttitel: NGI Forward: Next Generation Internet
Bevillingssum: 2.999.187,50 Euro
Bevillingsmodtager: Anja Bechmann fra DATALAB – Center for Digital Social Research i samarbejde med blandt andre Mirko Presser fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

  ”Den store udfordring i det digitale samfund er, at vi pt. har et internet, som på mange måder fejler i forhold til vores behov som individer, grupper og samfund.  

Visionen bag Horizon 2020 er, at projekterne skal medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor. Hvilken samfundsudfordring skal jeres projekt afhjælpe?

”Den store udfordring i det digitale samfund er, at vi pt. har et internet, som på mange måder fejler i forhold til vores behov som individer, grupper og samfund. Internettet som vi kender det i dag er skabt til at overføre informationer, men vi har for eksempel en offentlig sektor, der digitaliserer alt, og det betyder, at vores liv kommer til at ligge på nettet. Når vi lever digitalt, så er det nogle andre krav, vi må stille til den måde, vi opbygger internettet på. Så vores opgave er at analysere socioøkonomiske og kulturelle udfordringer samt give et forskningsbaseret bud på, hvordan internettet skal udvikle sig fremadrettet med industripartnere, så infrastrukturen understøtter europæiske værdier såsom demokrati og menneskerettigheder. At vi lever digitalt betyder også, at udviklingen af internettet er langt mere værdistyret end teknologistyret. Det er derfor, at det humanistiske og det sociologiske perspektiv er så centrale i projektet, fordi vi som center kan være med til at bygge bro imellem det humanistiske og sociologiske felt på den ene side og datalogi og ingeniørvidenskaben på den anden.”

Projektet starter d. 1.1.19 og afholder kick-off i London d. 21.-22. Januar.                                


Yderligere information:

Navn: Anja Bechmann
Mail: anjabechmann@aias.au.dk
Link til hjemmeside: http://www.datalab.au.dk/