Aarhus Universitets segl

Fokus på sprogets grænser og begrænsninger

Med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond skal ph.d. i lingvistik Anne Mette Nyvad lede et nyt forskningsprojekt, der skal granske sprogets muligheder.

Danmarks Frie Forskningsfond har peget på de allerdygtigste, yngre forskere med vægt på banebrydende idéer og lederambitioner. En af de forskere, der er blevet peget på, er ph.d. i lingvistik Anne Mette Nyvad, der nu får mulighed for at lede sit eget team og gennemføre forskning på højt internationalt niveau. 

-Projektet, jeg skal lede, hedder: ”At the Edge of Language – An Investigation into the Limits of Human Grammar”. Projektet udspringer af, at vi på dansk kan lave nogle særlige sætningskonstruktioner, som ifølge grammatisk teori ikke burde være mulige. Når vi fx siger ”Det kender jeg mange, der gør”, laver vi en såkaldt sætningsknude, idet elementet i sætningens førsteposition skal fortolkes som objekt for verbet i den indlejrede sætning, ”Jeg kender mange, der gør det”. Det er dog ikke alle eksempler af den sætningstype, der er lige gode: Den strukturelt parallelle sætning ”Det kender jeg Peter, der gør” er fx ikke helt acceptabel. Det er disse sætningsknuder, jeg skal udforske på dansk, sammenlignet med engelsk, gennem en lang række eksperimenter. Først kortlægger vi fænomenets udbredelse og systematik, dvs. hvad der er grammatisk muligt, ved at indsamle naturlige forekomster. Med udgangspunkt i de data undersøger vi dernæst mere præcist, hvor grænsen går til det grammatisk umulige, ved at udføre psyko- og neurolingvistiske forsøg, der vil gøre os klogere på, hvordan hjernen arbejder med den her type sætninger. Et af målene med projektet er på baggrund af de empiriske studier at udvikle og forfine en teoretisk model, der kan tage højde for det særegne i dansk sprog,” fortæller Anne Mette Nyvad. 


Fakta

Projektet “At the Edge of Language - An Investigation into the Limits of Human Grammar” er blevet bevilget kr. 6.191.503 fra Danmarks Frie Forskningsfond  - en såkaldt Sapere Aude-bevilling, som giver forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer. 


Kontakt

Ph.d. Anne Mette Nyvad
Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk
Mobil: 61469282
Mail: amn@cc.au.dk