Aarhus Universitets segl

Fem nye professorudnævnelser på Medievidenskab

De forsker i alt fra det danske webs historie over TV-serier til sport som medier. Fælles for dem er, at de netop er udnævnt til professorer på Institut for Kommunikation og Kultur. Læs mere om deres forskningsfelt her, og hvad de er ansat til at fremme.

Foto Anders Trærup

Anne Waade
Professor i medievidenskab
Mail: amwaade@cc.au.dk
Fastnet:  +45 8716 2009  


Hvilket område er du ansat til at fremme?
-Min aktuelle forskning i Nordic noir demonstrerer nogle af de forskningsperspektiver, som jeg vil fremme: hvordan kan vi empirisk undersøge betydningen af tv-drama-serier som rejser internationalt? Hvad skyldes det, at steder og landskaber i tv-drama samt faktuelle serier har fået så stor opmærksomhed? Hvordan kan vi forstå krimi-genrens centrale rolle i den globale medieindustri? Forholdet mellem steder (destinationer) og medier generelt er et voksende felt internationalt, og mit bidrag i denne sammenhæng er bl.a. lokationsstudier (model for empiriske studier af steders betydning i film og tv produktion) og fokus på filmturisme som tværsektorielt samarbejde og global mediekultur. I forlængelse heraf, har jeg arbejdet med location placement og medieklynger som destinationsudvikling og regional udvikling. Dynamikkerne mellem henholdsvis lokale medieproducenter, nationale politikker og globale medieaktører og markeder spiller en stor rolle, når vi f.eks. undersøger udviklingen af de danske og nordiske tv-dramaserier. Min interesse for steder og mediegeografi i denne sammenhæng demonstrerer ydeligere, hvordan steder har fået varekarakter og tilfører drama-serierne ekstra produktionsværdi. 

CV

BA (1991) og cand.mag.(1995) i dramaturgi, æstetik og kultur, Aarhus universitet. Ph.d. (2002) i scenekunst og festivalkultur, Aarhus universitet. Siden 2002 ansat på Medievidenskab, Aarhus universitet. Forskningsleder for forskningsprogram (Cultural Transformations, IKK, 2012-2017) samt større forskningsbevillinger (DFF, 2014-2019, AHRC 2015-2016, AUFF 2013-2015, H2020 2018-2021). Afdelingsleder på Medie og Journalistik (2019-).   

Tiltrædelsesforelæsning
16. august: "What makes Danish television scholars travel?” 


Foto af Jesper Voldgaard
Anja Bechmann
Professor i Medievidenskab
Mail: anjabechmann@cc.au.dk
Mobil: +45 5133 5138  

Which field are you to improve?
In her inaugural lecture Anja Bechmann will provide an overview of how she has been investigating collective behavior in social media during the last 7 years. An important element in studying such behavior is applied artificial intelligence (AI or machine learning) models both as an element in the algorithms controlling the object of study, and as important models in the analytical process of detecting such collective patterns in the data. Bechmann’s recent work thus discusses the need to control the work with AI more, outlining models for documentation needed in order to install effective governing procedures for explainable AI. Finally, the lecture will provide insights into Bechmann’s ongoing work with disinformation monitoring and cascade prevention experiments.   

CV 
Anja Bechmann is Professor at Media Studies and Director of DATALAB - Center for Digital Social Research. The center has 35 affiliated researchers and focus on analyzing, predicting and discussing how individuals and groups act in digital communication settings. In 2017 she was visiting professor at University of California Irvine and is a guest professor at University of Antwerp in 2019. She received a Jens Christian Skou fellowship for 2018 and she is currently Thinker in Residence 2019 at the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. Her research examines social media communication and collective behavior using large-scale data collection and applied machine learning. Bechmann's fields of research are digital sociology, privacy, critical algorithmic and AI studies and digital news studies. She is board member of the Danish Council for IT Security and appointed member the Academy of Technical Sciences and Digital Sages in Denmark. Her research has been funded by national and international research councils such as the Danish Council for Independent Research, Swedish Research Council, Danish Agency for Science and Innovation, Horizon 2020, and Aarhus University Research Foundation. 

Hanne Bruun
Professor i Medievidenskab
Mail: hbruun@cc.au.dk
Fastnet: +45 8716 1974  

Hvilket område er du ansat til at fremme?
-
Jeg er ansat som professor i medievidenskab. I min forskning arbejder jeg teoretisk-metodisk og empirisk på at belyse, hvad fænomenet genre betyder i de kommunikative kredsløb mellem medievirksomheder, medieprodukter og mediebrugere. Inden for de senere år har mit fokus især været på at udvikle denne teoretisk-metodiske tilgang inden for produktionsanalysen, som er et lille men i disse år internationalt voksende forskningsfelt inden for medievidenskaben. Mit bidrag til dette felt er analyser af udviklinger i medievirksomhedernes produktionskulturer. Jeg har med det afsæt arbejdet med produktionen af tv-satire og dens udvikling fra 1968 og frem til 2010, og med produktionen af politiske talkshows fra 1988 og frem til 2016. Aktuelt arbejder jeg med et projekt om tv-programfladen i den digitale æra, hvor et traditionelt lineært tv-paradigme udfordres af et non-lineært. Produktionskulturen er derfor i opbrud. Projektet belyser, hvordan medievirksomhederne forsøger at navigere i den digitale æras udfordringer, og på hvordan de sociokulturelle kontekster, samt industrielle og kulturpolitiske vilkår, tv er en del af, påvirker den proces og dermed i sidste ende tv-mediets sociokulturelle og politiske betydning nationalt og internationalt.

CV
Cand.mag. i Nordisk Sprog og Litteratur og Visuel Kommunikation (1990), Aarhus Universitet, Ph.d. i medievidenskab (1997), Aarhus Universitet. Adjunkt i medievidenskab 1998, lektor fra 2001 og lektor-MSK fra 2010. Studieleder på medievidenskab, AU, 2004-2007, leder af forskningsprogrammet Medier, Kommunikation og Samfund, IKK, 2012-2017 og leder af Centre for Media Industries and Production Studies, IKK 2017+. Medleder og medstifter af ECREA-sektionen: Media Industries and Cultural Production 2012-2018. Medlem af Slots- og Kulturstyrelsen redaktionspanel 2018+.

Titel på tiltrædelsesforelæsning
”Tv i den digitale æra: Udfordringer og nye muligheder for public service-medier”. (Planlagt til 10.5. kl 14 i Peter Bøgh-auditoriet, Helsingforsgade 12, 8200 Aarhus N. Hanne Bruun holder tiltrædelsesforelæsning ved et fælles arrangement sammen med professor Kirsten Frandsen.)


Kirsten Frandsen

Professor i Medievidenskab
Mail: imvkf@cc.au.dk
Fastnet: +45 9716 1964  

Hvilket område er du ansat til at fremme?
-Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med forholdet mellem medier og sport og således arbejdet med medier i et interdisciplinært perspektiv. Sport har gentagne gange i historien spillet en vigtig strategisk rolle for mediers udvikling. Mediers dækning af sport, medieorganisationers forandrede relationer til sportens organisationer og udøvere, samt mediers betydning for det sportsinteresserede publikum og fans har alt sammen været produktive ’hot spots’ til at belyse mediers mere vidtrækkende samfundsmæssige betydning – herunder anknytning til bredere kommercialiserings- og globaliseringsprocesser.  Igennem  de senere år har jeg især set på relationen i et medialiseringsperspektiv,  og været interesseret i hvordan digitale medier er i færd med at forandre sporten indefra. Sportsorganisationer og sportsudøvere har fået nye muligheder for at kommunikere og omgå journalistiske gatekeepere, og medieret kommunikation er blevet en integreret del af sportens organisatoriske og træningsmæssige praksisser.  

CV
(1991) Cand.mag i dansk og massekommunikation, Aarhus Universitet. (1996) Ph.D i informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet. (1997-) Adjunkt og senere lektor på Aarhus Universitet. (2001-2005) Studieleder, medievidenskab, (2006-2009) leder af det kollektive forskningsprojekt ”Tv-underholdning – flermedialitet og viden”, (2006-2010) viceinstitutleder, Institut for informations- og medievidenskab, (2010-2014) leder af Ph.D program i IT, kommunikation, medier og journalistik, (2014-) Medlem af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Danmarks Frie Forskningsfond.

Tiltrædelsesforelæsning
"Når sport bliver medier og medier bliver sport." (Planlagt til 10.5. kl 14 i Peter Bøgh-auditoriet, Helsingforsgade 12, 8200 Aarhus N. Kirsten Frandsen holder tiltrædelsesforelæsning ved et fælles arrangement sammen med professor Hanne Bruun.)


 

Niels Brügger
Professor i Medievidenskab
Mail: nb@cc.au.dk
Mobil: +45 2945 3231  

Hvilket område er du ansat til at fremme?
- Jeg arbejder lige nu med et større projekt, som skal analysere hele det danske webs historiske udvikling 2005-2015. Det danske web består af ca. 1 million websites, som er indsamlet og gemt i Netarkivet på Det KGL. Bibliotek, og det laver vi forskellige Big Data-analyser af, fx undersøger vi, hvor store websites er, hvilke filtyper der er de mest fremtrædende, hvor mange links der er. I de kommende år vil jeg brede disse Big Data-analyser ud ved at supplere dem med andre kildetyper med henblik på at skrive de første 20 år af det danske webs historie 1995-2015

CV
Professor i Medievidenskab (2019-), leder af NetLab under Digital Humanities Lab (2014-) samt af Center for Internetforskning, Aarhus Universitet (2010-). Koordinator af det europæiske netværk RESAW, a Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials (2013-). Managing editor af det internationale tidsskrift Internet histories: Digital technology, culture and societyHar været medinitiativtager til forskningsinfrastrukturprojektet NetLab (2012-17) under Digital Humanities Lab, samt til forskningsprojekterne "Probing a Nation's Web Domain — the Historical Development of the Danish Web" (2014-) og "dr.dks historie 1996-2006" (2007-). Har tidligere taget initiativ til forskningsprojekterne "Metodestudie om integrering af internetmateriale, der modtages direkte fra producenter" (2007) og "Medie- og kommunikationsvidenskabernes teorier — historie og aktualitet" (2003-04).

Tiltrædelsesforelæsning:
12. april: ”Digitale medier og digital medievidenskab” Åbogade 15, InCuba Store Auditorium, Bygning 5510-103, 8200 Aarhus.