Aarhus Universitets segl

Etiske dilemmaer i teknologiudvikling skal belyses

Danmarks Frie Forskningsfond støtter nyt forskningsprojekt, der undersøger og styrker etikkens rolle i udviklingen af teknologi.

Christian Dindler fra Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab står i spidsen for projektet DEEP: Design Ethics in Practice. Med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på knap 2,9 millioner kroner i ryggen undersøger projektet de etiske spørgsmål, der er kommet til syne, efter vi har fået den digitale teknologi tæt ind på livet.
Vi diskuterer allerede, hvad digitale teknologier gør ved fællesskabet, den demokratiske dialog og sundheden, mens vi forsøger at blive kloge på, hvordan vi skal omgås og dele data. Ifølge Christian Dindler er der dog et andet aspekt, der er mindst lige så vigtigt at forholde sig til, og som vi mangler viden om:

”Der hviler et enormt ansvar på de mennesker, der arbejder med at designe den teknologi, der omgiver os. Selvom der er mange bud på, hvordan etik forholder sig til teknologi, mangler vi kendskab til, hvordan blandt andet designere og programmører håndterer de etiske dilemmaer, der uundgåeligt opstår, når teknologi udvikles.”

Forskerne skal altså undersøge, hvordan de mennesker, der er involverede i udviklingen af teknologi, forstår etik som en del af deres arbejde. Ud fra dette vil de blandt andet udvikle et begrebsapparat, der netop hjælper os med at forstå, hvordan etik håndteres af de mennesker, der udvikler teknologien. På den måde skal projektet sætte forskere og praktikere i danske virksomheder i stand til at forstå, italesætte og håndtere etik som en iboende del af teknologiudvikling, som den udspiller sig i praksis.

”Samtidig med, at projektet vil bidrage med konkrete casestudier, vil vi desuden også give konkrete bud på værktøjer og metoder, der kan hjælpe praktikere med at arbejde med etik som en central del af teknologiudvikling,” fortæller Christian Dindler.

I projektet er en del eksterne samarbejdspartnere involveret. I advisory board sidder blandt andet Christina Melander fra Dansk Design Center, Katie Shilton fra University of Maryland samt Chris Frauenberger fra University of Salzburg.

Nyheden er baseret på projektbeskrivelsen fra Danmarks Frie Forskningsfond.


Om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond, der yder finansiel støtte til originale og initiativrige forskningsaktiviteter i Danmark. For et samlet beløb på knap 1,5 milliarder kroner uddeler fonden hvert år omkring 400 bevillinger til nysgerrighedsdrevne forskningsprojekter. Samtidig arbejder de på at forbedre det internationale forskningssamarbejde samt at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater. For at sikre de bedste vilkår for fri forskning i Danmark yder fonden desuden rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen.


Yderligere information

Christian Dindler, lektor, adjunkt
Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab
E-mail: dindler@cavi.au.dk
Telefon: 8716 2016