Aarhus Universitets segl

Byer skal skabes af borgerne

Sådan lyder en af de mange anbefalinger, Tænketanken 2025 BYEN netop har afleveret i en rapport til By, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen. Aarhus Universitet har bidraget til tænketankens arbejde.

-Vores arbejde i tænketanken har været koncentreret om, hvordan vi beholder, udvikler og styrker den danske tradition for fokus på fællesskabet i udviklingen af vores byer, fortæller lektor Martin Brynskov, en af tænketankens medlemmer og koordinator for det danske netværk af Smart Cities. Et netværk, der forsøger at nytænke digitale løsninger inden for blandt andet trafik, sundhed og klima.

Tænketanken blev nedsat for et år siden og har netop afleveret en rapport, der peger på, at der i fremtidens byer skal satses på mere risikovillighed og digitalisering i byudviklingen og på flere tiltag, der sikrer, at borgerne både bor og mødes på tværs af forskelligheder. En del af risikovilligheden går på, at byen i højere grad skal overlades til borgerne for eksempel i forbindelse med bygninger og grunde, der står midlertidigt tomme.

-Et helt konkret eksempel kunne for eksempel være Godsbanen i Aarhus, som er blevet et folkeligt og kunstnerisk laboratorium for eksperimenter med byrum og borgerinddragelse, fortæller Martin Brynskov. 

-Tænketanken får med deres rapport understreget, at der skal handling til for at bibeholde det gode fællesskab, vi har i Danmark, og som bylivet er med til at styrke. Vi deler os stadig mere op og bor blandt folk, som ligner os selv. Det vil jeg som socialdemokratisk byminister gøre, hvad jeg kan for at udfordre. Hvis vi i højere grad kan få borgerne engageret i byens udvikling, kan byrummet blive mødestedet for forskellighed og skabe forståelse og fællesskab, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Carsten Hansen vil nu se nærmere på de enkelte anbefalinger.

Der afholdes i 2014 to åbne debatmøder om tænketankens konklusioner og anbefalinger.

Læs Tænketankens rapport


Fakta

By, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen nedsatte for et år siden Tænketanken 2025 BYEN for at få bud på, hvordan vi kan styrke fællesskabet i vores byer.

Tænketanken har en vision om byer, der giver plads til alle, og hvor modsætninger mødes. Det skal ifølge tænketanken ske gennem flere krav og muligheder for at blande boligsammensætningen i ensartede bydele og kvarterer.


Yderligere oplysninger

Martin Brynskov
Lektor og koordinator for AU Smart Cities og Smart City-netværk
og med i det interdisciplinære center PIT
Aarhus Universitet
Institut for Æstetik og Kommunikation - Informationsvidenskab
Mail: brynskov@cavi.au.dk
Mobiltelefon: 3068 0424