Aarhus Universitets segl

Arts-forskere sætter samarbejde i den dansk-tyske grænseregion under lup

Hvordan kan tyske og danske kommuner samarbejde om sociale og kulturelle projekter på tværs af sprog og skikke? Det har lektor Erla Hallsteinsdóttir og postdoc Anke Heier undersøgt med en række forskningsbaserede vejledninger, som skal hjælpe grænselandet med at søsætte interkulturelle projekter.

Erla Hallsteinsdóttir, lektor i tysk erhvervskommunikation.

Kunstnermøder, gymnasiebesøg, fodboldlejre og sprogkurser.

Sådan lyder et lille udpluk af de mange projekter, hvor borgere på tværs af den dansk-tyske grænseregion har udvekslet værdifulde erfaringer og oplevelser med hinanden som led i EU’s særlige Interreg-program.

Programmet har som sit generelle mål at sikre en afbalanceret vækst og integration hen over landegrænser i EU, og det har blandt mange andre tiltag udmøntet sig i flere projekter af social og kulturel karakter mellem kommunerne på begge sider af det dansk-tyske Femern Bælt.

Men hvordan sikrer man en god kommunikation med sine tyske kolleger, når sådanne projekter skal realiseres? Hvor stor en rolle spiller hierarki i de tyske forvaltninger? Og på hvilke områder er tyskere kulturelt forskellige fra danskere?

Det er nogle af de spørgsmål, som lektor Erla Hallsteinsdóttir, sammen med postdoc Anke Heier, har undersøgt i forskningsprojektet ’Interkulturel kommunikation i dansk-tysk kontekst’.

Med udgangspunkt i de danske Femern Bælt-kommuner (Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune) og de tyske naboforvaltninger har forskerne udviklet en række forskningsbaserede vejledninger, der netop handler om de faldgruber, som kan stå i vejen for det gode interkulturelle projekt. Fra samarbejde og sprog til kultur og skikke.

”Formålet med vores projekt har været at bidrage med viden om interkulturel forståelse i dansk-tysk sammenhæng og omsætte denne viden i vejledninger til praksis, med fokus på at understøtte medarbejdere i dansk-tyske projekter og gøre det nemmere og ’mindre farligt’ at initiere nye og indgå i eksisterende projekter,” fortæller Erla Hallsteinsdóttir, der har tysk erhvervskommunikation som sit forskningsområde.

Afklar tiltale og kommunikationsstil

Vejledningerne, som er blevet til i samarbejde med det regionale Interreg-projekt KultKIT, er baseret på interviews, spørgeskemaer, gruppesamtaler, observationer og møder mellem de dansk-tyske forvaltninger i 2021 og 2022. Datamaterialet er siden blevet analyseret og omsat til anbefalinger, hvori kommunerne kan finde råd af både konkret og mere overordnet karakter. Som eksempelvis disse:

”Starte med at afklare, hvordan man vil tiltale hinanden. Det er nemlig vigtigt at forhandle tiltaleformen, for et pludseligt ’du’ eller et for langt ’De’ kan på tysk føre til fejlfortolkninger og udløse distancering. Nye projektpartnere vil kunne føle sig ekskluderet af de andre kollegaer, hvis der bliver sagt ’du’ uden forklaring.”

Og:

”Det er en del af projektledelsens opgaver at tematisere de danske og de tyske kommunikationsstile og sammen med projektdeltagerne udvikle givende traditioner for kritisk-konstruktivt samarbejde og meningsfulde løsninger på uoverensstemmelser for deltagerne.”

Erla Hallsteinsdóttir uddyber:

”Interkulturel forståelse og interkulturelle kompetencer er især i grænseregioner nøglen til et godt samarbejde og naboskab, både i det store og det små, og det har været den grundlæggende motivation for arbejdet. Den ret innovative metodiske tilgang satte deltagerne i centrum, da de selv skulle være med til at identificere de relevante interkulturelle aspekter til undersøgelsen. Og samtidig bidrog projektet til aktørernes selvrefleksion over og udvikling af egne interkulturelle kompetencer,” siger lektoren.

Samarbejdet fortsætter

Erfaringerne fra vejledningerne indgår i et nyt dansk-tysk samarbejde under navnet ’Femern Bælt-Dannelsesregion’, hvor formålet er at iværksætte interkulturelle projekter inden for blandt andet uddannelsesområdet. Her er det også planen, at de to Arts-forskere skal indgå i projektet – med Aarhus Universitet som netværkspartner.

”Erfaringerne vil vi bruge i det fortsatte samarbejde med det planlagte Interreg-projekt, i undervisningen på AU, men også i andre udviklings-, formidlings-, og forskningssammenhænge. For eksempel har jeg været tovholder på at udarbejde en læringsvideo til sprogfagsvejlederuddannelsen hos Det Nationale Center for Fremmedsprog, og så er der selvfølgelig også en del forskningsresultater, der venter på at blive publiceret,” fortæller Erla Hallsteinsdóttir.

Vejledningerne fra projektet ’Interkulturel kommunikation i dansk-tysk kontekst’ er tilgængelige og kan læses her: https://www.stereotypenprojekt.eu/projekt-interkulturelle-kommunikation/


Yderligere information:

Erla Hallsteinsdóttir, lektor
Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Tysk og Romanske Sprog
Mail: ehall@cc.au.dk
Telefon: 8716 3526