Aarhus Universitets segl

Ane Hejlskov Larsen udnævnt til professor

Ane Hejlskov Larsen tiltræder som professor i museologi 1. april

Hvilket område bliver du ansat til at fremme?

- Jeg forventes at bidrage til nye forskningsinitiativer i forhold til det museologiske område og miljøet på instituttet og Aarhus Universitet samt tage initiativ til internationale forskningspartnerskaber. 

På hvilken måde er det relevant?

- Professoratet i museologi på Aarhus Universitet er det første i Danmark. I lande, som vi i forvejen sammenligner os med, fx Finland, Norge, Sverige og Island, har man længe haft professorer i museologi, primært knyttet til fagdiscipliner som antropologi, arkæologi, historie og kunsthistorie.
Den danske brug af begrebet museologi er i overensstemmelse med begrebsudviklingen i de øvrige nordiske lande, mens USA og Storbritannien benytter det sammensatte ord ”museumsstudier”. 
Museologien dækker med andre ord over et bredt tværdisciplinært og tværvidenskabeligt felt, hvor metodiske og teoretiske spørgsmål om kultur, natur og kunst og deres betydningsdannelse - her under menneskets og samfundets indflydelse på denne proces - rejses og udforskes. Kombinationen af museologisk erfaring og en teoretisk og videnskabelig baggrund er i den nordiske forståelse forudsætningen for at kunne påberåbe sig et museologisk forskningsmiljø. 
Museologien på Aarhus Universitet har med det nye professorat nu styrkede muligheder for at indgå i forpligtende samarbejder med partnere på universiteter og forskellige typer af kulturorganisationer i Norden og resten af Europa.


CV

Ane Hejlskov Larsen har været formand for Dansk Center for museumsforskning, 2020-2022. Hun er nuværende leder af Museologisk forskningsprogram og har været leder af Center for museologi i perioden 2001-2017. Derudover har hun været formand for Aarhus Kommunes Kunstråd 2001-2005. Hun har været ansat som lektor i museologi på Kunsthistorie på Aarhus Universitet siden 1998. Derudover har hun siddet på følgende poster:
Medlem af udvalget for Udredning om museernes formidling, Kulturministeriet 2005-2006
Formand for de billedkunstneriske udvalg, Statens Kunstfond, Kulturministeriet 1996-1998
Museumsinspektør på Aarhus Kunstmuseum 1992-1995
Museumsinspektør på Kunstmuseet Trapholt 1989-1992


Kontakt:

Professor Ane Hejlskov Larsen
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Mail: Kunahl@cc.au.dk
Mobil: 20434657