Aarhus Universitets segl

Morten Kyndrup: Kunstens nye grænser

Æstetisk seminar

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 24. februar 2022,  kl. 14:15 - 16:00

Sted

Kasernen. Bygning 1584, lokale 124

Der er kunst overalt, men alt er ikke kunst. Kunsten har med andre ord ”grænser”. Men hvordan ser kunstens grænser ud? Hvordan er de blevet til? Hvilke typer af grænser er der tale om? Hvilke funktioner har de? Er funktionerne forskellige, set henholdsvis indefra og udefra? Skaber grænserne særlige overgangszoner med tilhørende anskuelsespositioner, og hvordan ser overgangene selv ud? Hvem regulerer dem, og hvorfor?

                      Sådan lyder en række forskningsspørgsmål i ”Kunstens nye grænser”, et projekt in progress, som undersøger kunstens grænser med udgangspunkt i, hvorvidt og hvordan grænserne eventuelt ændrer sig i vores samtid. Forelæsningen vil præsentere forskningsprojektet og dets undersøgelsesfelter. Det indebærer bl.a. overvejelser over kunsten som form (til forskel fra kunstens former), over den traditionelle og aktuelle kamp om kunstens såkaldte autonomi – og over æstetikkens historiske rolle og placering. Kunsten er i dag under et betydeligt kritisk pres. Der stilles nye krav til dens dagsordner, både positivt og negativt, til kunstnernes identitetsforbundethed med værkerne, til publikumshenvendelsens former. Der sættes overordnet spørgsmålstegn ved kunstens traditionelle placering i kulturen i det moderne. Ændrer eller ligefrem truer disse krav og denne kritik kunstens grænser, dens særlige status og roller inden for samtidskulturen? Og i forlængelse deraf: Forandrer det fordelingen og forhandlingen af forskningsdagsordner mellem kunstvidenskaber og kulturvidenskaber, og i givet fald hvordan?

Æstetisk Seminar er tilrettelagt af Morten Kyndrup og Jacob Lund
på vegne af Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Alle er velkomne