Aarhus Universitets segl

Æstetikkens skildring af psykisk sygdom i 1800-tallet

Augustinus Fonden støtter nyt projekt, der udforsker, hvordan det 19. århundredes samfund forstod psykisk sygdom.

Projektet Æstetisk vanvid i det lange 19. århundrede er ledet af lektor ved Nordisk Sprog og Litteratur, Lasse Raaby Gammelgaard. Augustinus Fondens kulturarvsmidler har bevilliget 2 mio. kr. til forskningsprojektet, der skal undersøge, hvad kildemateriale relateret til æstetisk vanvid kan lære os om forståelsen af psykisk sygdom i 1800-tallet.

”Forskningen vil give en samlet fremstilling af, hvordan æstetiske felter såsom skønlitteratur, malerier, kompositioner og dagbøger har skildret psykisk sygdom. Derudover vil vi vise, at de æstetiske praksisser kan afdække aspekter af psykisk sygdom, som udelades fra en diagnose-centreret tilgang, som er fremherskende i dag,” fortæller Lasse Raaby Gammelgaard.

Det forventes, at projektet kan grave delvist eller helt ukendte kunstnere og kunstværker frem samt kaste lys over kanoniserede værker. Lasse Raaby Gammelgaard fortæller yderligere:

”Jeg forventer desuden, at vi får udviklet og præciseret vores teoretiske tilgang, hvor vi hævder, at man i 1800-tallet på den ene side anskuede psykisk sygdom som noget uudgrundeligt, ofte med en sammenligning med musikken, og på den anden side som et udtryk for hyperrefleksivitet, altså en overproduktion af mening.”

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet og VIA University College, Aarhus. Derudover samarbejdes der med en række kulturinstitutioner, herunder Museum Ovartaci, Middelfart Museum (MIND), Sct. Hans Hospitals Museum, Foreningen Kunst og Mental Sundhed samt Rued Langgaard Festival.

Nyheden er baseret på Augustinus Fondens pressemeddelelse.


Om Augustinus Fonden

Augustinus Fonden støtter den humanistiske vidensproduktion i Danmark og er et af landets store kulturfonde. Fondens formål er at styrke den kulturelle selvforståelse og identitet i en globaliseret verden samt at bidrage til indsigt og fordybelse i en tid med hurtige indtryk og hastige forandringer. Fondens filantropiske arbejde fremhæver, hvordan kulturarven kan bidrage til øget viden om historie og identitet, der i sidste ende kan gøre os klogere på sammenhængen mellem fortiden og fremtiden samt menneskets og samfundets udvikling. Som følge af stor efterspørgsel samt ambitionen om fortsat at løfte humanistisk forskning forlænger Augustinus Fonden i 2023 forskningsinitiativet med yderligere tre år og øger puljen med 120 mio. kr.
Udover kunst og kultur støtter fonden desuden to andre hovedområder: ’Viden og Uddannelse’ samt ’Sociale indsatser’.

Læs mere om Augustinus Fonden her.


Yderligere information

Lasse Raaby Gammelgaard, lektor
Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur
E-mail: norlg@cc.au.dk