Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet styrker sprogfagene

I en tid, hvor sprogfagene er under stort pres, går Aarhus Universitet nye veje. Universitetet opbygger et af Nordeuropas største forsknings- og undervisningsmiljøer inden for sprog. Samtidig styrkes uddannelsernes beskæftigelsesfokus.

Nobelparken er samlingsstedet for sprogforskning og huser alle sproguddannelser på Aarhus Universitet

Fra 2017 samler Aarhus Universitet alle sproguddannelser på ét fakultet, idet de erhvervssproglige uddannelser flytter fra Aarhus BSS til Faculty of Arts. Uddannelserne i engelsk, tysk, fransk og spansk vil derfor fremover være placeret på ét institut. Ifølge institutleder ved Institut for Kommunikation og Kultur, Per Stounbjerg, giver det en række fordele: 

”Ved at samle universitetets sprogmiljøer skaber vi ikke blot økonomisk bæredygtige uddannelser, vi styrker også studiemiljøet og opbygger et af Nordeuropas stærkeste sprogforskningsmiljøer.”

Sprog med flere erhvervsprofiler

Uddannelserne bliver dog ikke lagt sammen. Også fremover vil der være tale om to særskilte sprogstudier: de erhvervssproglige og de humanistiske sproguddannelser. I samarbejde med eksterne interessenter er der blevet udarbejdet en fælles uddannelsesstruktur for sproguddannelserne, som muliggør et øget samarbejde, som smitter positivt af på begge sprogmiljøer.

”Samarbejdet mellem de erhvervssproglige og de humanistiske sprogmiljøer øger både de studerendes sprogkompetencer og mulighederne for at foretage en faglig specialisering i forhold til forskellige arbejdsmarkeder, ” forklarer viceinstitutleder Ken Henriksen, der står i spidsen for sprogprocessen.

De humanistiske og erhvervssproglige uddannelser i spansk, tysk, fransk og engelsk vil fremover være samlet på Institut for Kommunikation og Kultur, mens de sprogbaserede områdestudier (brasiliansk, japansk, kinesisk, russisk, arabisk og serbokroatisk) fortsat vil være at finde på Institut for Kultur og Samfund.

Vi løfter en national opgave

Sprogsatsningen på Aarhus Universitet sker sideløbende med, at politikere, erhvervsliv og universiteter er gået sammen om at lave en national sprogstrategi, der både skal sikre, at vi får uddannet nok sproglærere, og at nok tilegner sig gode sprogkompetencer. Dansk Industri har for nylig lavet en kortlægning af virksomhedernes fremtidige behov for fremmedsprogskompetencer. Øverst på listen ligger engelsk, tysk og fransk, men også spansk, svensk og kinesisk er efterspurgt.

Dekan Johnny Laursen er heller ikke i tvivl om, at omorganiseringen af sprogfagene på Aarhus Universitet er den rigtige vej at gå:

 ”Vi tager det meget alvorligt, når Dansk Industri og erhvervslivet råber vagt i gevær, fordi mange sproguddannelser bliver lukket. Vi har derfor på Aarhus Universitet besluttet at vende sprogfagenes tilbagegang med en satsning, som dels samler og styrker sprogfagene på Aarhus Universitet, og som dels styrker dialogen med offentlige og private arbejdsgivere med henblik på at fremtidsrette og kvalitetssikre vores sproguddannelser. Det er svært, og det er ambitiøst. Men det er også rigtigt. ”

Udover Dansk Industri melder også Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening, at gymnasierne får store problemer med at skaffe sproglærere fremover. Ifølge tal fra Magistrenes A-kasse, har kandidaterne på tysk, fransk og spansk historisk lav ledighed på hhv. 1,1 og 2 procent. Hertil kommer, at regeringen har planer om at opprioritere fransk og tysk, og så bliver manglen på sproglærere for alvor markant.


For yderligere oplysninger kontakt:

Dekan Johnny Laursen
Mobil: 20294180
Mail:dekan.arts@au.dk