Aarhus Universitets segl

6 studerende i praktik i egen virksomhed

I efteråret 2019 valgte 6 studerende at gå i praktik i egen virksomhed hos AU Incubator (tidligere Studentervæksthus Aarhus). Det kunne lade sig gøre pga. et nyt tæt samarbejde mellem AU Incubator og Afdeling for Digital design & Informationsvidenskab

Foto fra venstre: Paul Farver, Lukas Gavril Gnaur og Valur Zophoníasson

Det er første gang, at studerende fra Digital Design og Informationsvidenskab kan vælge praktik i egen virksomhed som en del af et nyt iværksætterspor, som afdelingen har iværksat. På iværksættersporet kan den studerende arbejde på egen virksomhed gennem 2., 3., og 4. semester på kandidaten. 

Virksomheden Winterpath

Lukas Gavril Gnaur og Valur Zophoníasson har som en del af deres studie på Digital design valgt at gå i praktik i en fælles opstartsvirksomhed "Winterpath" med kompagnon Paul Farver, hvor de arbejder med at lave et computerspil. Virksomhedens praktikvært er AU Incubator, som hjælper med kontorlokaler, sparring og vigtig rådgivning i forhold til at udvikle virksomheden. Valur uddyber her hvorfor de har valgt at starte virksomhed i praktikperioden:  
“Vi har valgt at gå i praktik i vores egen virksomhed, fordi vi gerne vil blande vores designkompetencer med, hvad vi laver, og hvad vi brænder for. Og vi brænder for at lave spil”   

Både Valur og Lukas fremhæver, at det at få tiden til virksomhedsopstart som en del af studiet, har været altafgørende. Lukas uddyber:  
“Vi bruger faktisk vores faglighed rigtig meget. Vi har været igennem ret mange designprocesser igennem vores studie, og de forskellige designkompetencer og design thinking de ligger i os, i alle de beslutninger vi tager.”

Akademisk interesse kombineret med kærlighed til projektet

Både Lukas og Valur arbejder videre med virksomheden gennem hver deres erhvervsspeciale, hvor et delelement er et produkt (produktspeciale). Valur fortæller nedenfor hvorfor han endte med et skrive et produktspeciale:
"Jeg skriver i øjeblikket et produktspeciale omkring de designprocesser, som vi gennemgår i vores spilprojekt. Jeg havde egentlig planlagt en helt anden type af speciale, men efter praktikperioden blev jeg endnu mere overbevist om, at min akademiske interesse blev kombineret med min kærlighed til det projekt, som vi arbejder med"

SIP F2019 - Lukas og Valur from STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS on Vimeo.
 

Nyt iværksætterspor

Det nye iværksætterspor på kandidaten af Digital design og Informationsvidenskab giver den studerende mulighed for at starte og udvikle en virksomhed med udgangspunkt i kernekompetencer fra uddannelsen. Iværksættersporet strækker sig over 2., 3. og 4. semester: På 2. semester udbydes faget Digital Entrepreneurship, som giver teorier og værktøjer til at analysere og opbygge digitale virksomheder. På 3. semester kan den studerende vælge praktik i egen virksomhed i samarbejde med AU Incubator. Den studerende får tilknyttet en start-up rådgiver hos AU Incubator, som giver sparring og vejledning i forhold til udvikling af virksomheden. Desuden bliver den studerende en del af huset, The Kitchen, sammen med andre spirende iværksættere. På 4. semester af kandidaten kan den studerende vælge at arbejde videre med virksomheden i et erhvervsspeciale og fortsætte samarbejdet med AU Incubator, deres vejleder mm.  Læs mere om det nye iværksætterspor her.
 

Projektet "Praktik i egen virksomhed" er startet op med støtte fra Fonden for Entreprenørskab (FFE) i E2019