Aarhus Universitets segl

Louis Hjelmslev og andre danske korrespondenter

Viggo Brøndal

Viggo Brøndal (1887-1942) var filolog samt professor i romansk sprog og litteratur. Brøndal arbejdede med sprog gennem en filosofisk og matematisk optik og har altid haft interesse for at løse sprogteoretiske udfordringer.

Brøndals sproglige analyser fungerer på baggrund af nogle filosofiske grundbegreber, som han benytter til at udfolde semantikken i grammatik. Begreberne kommer dels fra Aristoteles’ og Kants kategoribegreb, dels fra den Russell og Whiteheads matematiske logik. For Hjelmslev var dette den helt forkerte vej at se sprog på, for det ville betyde, at sproglig analyse ville blive en underafdeling af filosofisk eller matematisk analyse. Det vil sige, at sproglig analyse ikke vil bevæge sig mod at blive autonom, hvilket Hjelmslev ellers arbejdede hårdt for at portrættere sprogvidenskaben som.

Både Brøndal og Hjelmslev var centrale figurer i Lingvistkredsen, da Brøndal var medstifter af den. Sammen lavede de et internationalt tidsskrift ved navn Acta Linguistica i 1937. I dag kender vi tidsskriftet som Acta Linguistica Hafniensia (ALH).

Over årene blev forholdet mellem Hjelmslev og Brøndal mere og mere anstrengt, hvorfor Hjelmslev undgik enhver nærkontakt så vidt muligt. Da Brøndal gik bort i 1942 overtog Hjelmslev formandsposten i Lingvistkredsen.