Aarhus Universitets segl

Om Louis Hjelmslev og hans kreds

Om Louis Hjelmslev og hans kreds

Baggrunden for Louis Hjelmslev var en markant række begavede sprogforskere i København, hvis idéer han tog udgangspunkt i. Med inspiration fra tilsvarende kredse i Genève og Prag oprettede Hjelmslev sammen med en gruppe yngre kandidater og studerende en kreds for lingvister i København. Kredsen eksisterer endnu under sit franske dæknavn Cercle linguistique de Copenhague, men hedder i daglig tale blot Lingvistkredsen. Han var medstifter af Lingvistkredsen og fungerede som formand for den i mange år.

Se her for at læse Lingvistkredsens monografiserie: Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague. Her kan du også downloade digitaliserede versioner af udvalgte bind.

I Lingvistkredsen blev der afholdt adskillige møder i Hjelmslevs tid (og siden), og disse møder var et fast holdepunkt for alle landets sproginteresserede. Til møderne i Lingvistkredsen arbejdede de på et omfattende terminologisk og systematisk projekt. Formålet var at få etableret en revision af terminologien og arbejdsmåder i lyset af landvindingerne efter især Saussure, og der blev etableret komiteer for mange delområder af sprogvidenskaben.

Projekt Infrastrukturalisme og Lingvistkredsen

Gennem Projekt Infrastrukturalisme får vi mulighed for at se teoriudvikling som del af et kollektivt arbejde i Lingvistkredsen med nogle af de vigtigste lingvister inden for strukturalistisk lingvistik fra det 20. århundrede. Ved at gøre arkivmaterialet tilgængeligt, digitalt og interaktivt, har vi mulighed for at se nærmere på, hvordan relevante problemstillinger er blevet behandlet, samt inden løsningerne på de pågældende problemstillinger er blevet publiceret. Denne proces mod Glossematik, som vi har indblik i gennem vores information fra Hjelmslev og brevvekslingerne, referaterne fra Lingvistkredsen blandt meget andet har stor relevans for det filologiske perspektiv også; Projekt Infrastrukturalisme rummer nemlig også indhold ift. sprogvidenskabens historie i et filologisk perspektiv.