Aarhus Universitets segl

Arkiver

Efter de forskellige lingvister døde, blev deres brevsamlinger og andre papirer afleveret til Det kongelige Bibliotek. Jens Holts breve landede dog i Aarhus Universitets historiske samlinger. Se her for at læse mere om Holt-arkivet på Universitetshistoriske Arkiv i Aarhus.

Konsekvensen af denne arkivering er, at vi i dag kan læse med i, hvad disse mange sprogfolk skrev om indbyrdes. Selvom der er en del, som er forholdsvis trivielle anliggender, så er der ikke desto mindre et væld af breve, hvor der diskuteres voldsomt om sprogvidenskabens grundlag og perspektiver.

Derudover kan vi se, hvordan det danske postvæsen fungerede dengang med en næsten overmenneskelig præcision, da brevveksling som kommunikationsform var foretrukken. Det var nemlig for dyrt (og upassende) at telefonere for længere samtaler på tværs af lande, byer og veje. Datidens lærde skrev mange breve, selv når de egentlig boede ret tæt på hinanden. Disse breve blev opbevaret omhyggeligt af modtagerne, og oftest havde afsenderne sikret sig en kopi af deres egne breve; nemlig et ”gennemslag”. Brevene er som regel maskinskrevne og originale, men i en del tilfælde har vi kun gennemslaget, hvorfor vi ikke kan se evt. rettelser, som er føjet til i sidste øjeblik inden afsendelse.