Aarhus Universitets segl

Lyst til at læse mere?

Der er skrevet to disputatser om Louis Hjelmslev og hans arbejder:

 - Frans Gregersen: Sociolingvistikkens (u)mulighed I-II. København: Tiderne Skifter 1991.

 - Michael Rasmussen: Hjelmslevs sprogteori. Glossematikken i videnskabshistorisk, videnskabsteoretisk og erkendelsesteoretisk perspektiv. Odense: Odense Universitetsforlag 1992.

Lektor Henrik Jørgensen fra Aarhus Universitet har også i sin disputats et stort afsnit om Louis Hjelmslevs skoledannelse. Se kapitel 2 i:

 - Henrik Jørgensen: Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina. Mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen. Aarhus: Aarhus University Press 2000.

Se også Lingvistkredsens monografiserie, hvor du kan læse og downloade digitaliserede versioner af udvalgte bind:

 - Travaux du Cercle Linguisitique de Copenhague