Aarhus University Seal

Lektor Karina Lykke Grand optaget som medlem af Young Academy of Europe

Lektor Karina Lykke Grand er kommet i fornemt selskab, når hun de næste fem år bliver en del af Young Academy og Europe (YAE). En bedre kønsbalance ved forskningsinstitutionerne er et af de perspektiver, hun vil bringe på banen.

Lektor Karina Lykke Grand skal de kommende fem år være en del af Young Academy of Europe, som er en sammenslutning af yngre europæiske topforskere fra alle videnskabelige områder.

Organisationens formål er at fungere som et forum, hvor europæisk forskning og forskningspolitik drøftes fra yngre forskeres synsvinkel med henblik på at dele erfaringer på tværs af lande og discipliner. Derudover skal akademiet støtte yngre europæiske forskeres karrieremuligheder, arbejde for at sikre at europæisk forskningspolitik tilgodeser yngre forskeres muligheder samt at kommunikere til offentligheden om yngre europæiske forskeres vilkår, udfordringer og potentiale.

Karina Lykke Grand vil i sin medlemsperiode i særlig grad arbejde for en bedre kønsbalance i forskningsmiljøer og bestyrelser ved forskningsinstitutioner.

Medlemskravet for at komme i betragtning til akademiet er at du skal have modtaget ERC Starting Grants eller større nationale bevillinger og have høje videnskabelige kvalifikationer på internationalt niveau.

Læs mere om: Young Academy of Europe