Aarhus University Seal

Lea Wierød

Mozarts requiem – en melopoetisk tilgang

Info about event

Time

Tuesday 21 November 2017,  at 13:15 - 15:00

Location

Kasernen / Æstetiske Fag, Langelandsgade 139, bygning 1584, indgang C, auditorium A

Som den meste anden vokalmusik består Mozarts Requiem af en blanding af ord og musik. Denne session vil undersøge, hvordan disse to udtryksformer spiller sammen i værket. Udvalgte dele af værket udsættes for melopoetisk analyse, dvs. analyser af det musikalsk-poetiske samspil. Således vil vi se på, hvordan musikken formidler tekstens betydninger, og hvordan teksten farves af musikkens udtryk.