Aarhus University Seal

Fire talentfulde forskere får Mare Curie-bevillinger

Fire af EU’s meget prestigefyldte Marie Curie Fellowships går i år til unge forskertalenter, som rykker deres forskning til forskningsmiljøer på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships støtter nogle af de mest lovende yngre forskere i deres karriereudvikling og løfter det forskningsmiljø, de er en del af. De forskere, der modtager en Marie Curie-bevilling, får mulighed for at flytte til et forskningsmiljø, som kan gavne deres forskning og karriere – og her har Institut for Kommunikation og Kultur opnået fire Marie Curie-bevillinger. De fire forskere, der har fået et af de eftertragtede Marie Curie Fellowship, er - Yoav Tirosh, Vitaly Kazakov, Feliks Levin og Clare French. Projekterne er hver især støttet med 230.774 EUR svarende til samlet knap 7 millioner kroner. 

Deres projekter er kort beskrevet herunder.

Yoav Tirosh kommer til AU som MSCA postdoctoral fellow for at arbejde med sit projekt Approaching Cultural Trauma in Medieval Europe (ACTiME). Han vil koble teorier om kollektiv erindring og trauma med studiet af sagalitteraturen og derigennem belyse strategier for fortolkningen af politiske konflikter og epidemier i det før-moderne Norden.  Yoav Tirosh kommer fra en stilling som postdoc ved Center of Disability Studies at the School of Social Sciences, University of Iceland, og på AU bliver han tilknyttet Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi og det tværfaglige Center for Vikingetid og Middelalder (CVM). Han starter 1. september 2023 og projektet varer i 2 år.    


Vitaly Kazakov skal under sit MSCA ophold arbejde med projektet: “Sports Mega-Events and Popular Politics: A Comparative Study of Mediation and Public Memory of the UEFA 2020 and Russia 2018 Football Championships” Projektet skal undersøge hvordan store sportsbegivenheder har politisk betydning, og hvordan de eventuelt har indflydelse på publikums politiske holdninger og identitetsdannelse. Gennem en sammenligning af mediedækning og publikums oplevelser af henholdsvis EM i herrefodbold 2020 i en britisk kontekst og VM i herrefodbold 2018 i en russisk kontekst ønsker projektet at undersøge, hvordan forskellige politiske kontekster eventuelt også spiller en rolle. Målet er gennem en kobling af digitale erindringsstudier, populær geo-politik og empiriske undersøgelser at kvalificere et begreb om ’mega-event political ecology’. Vitaly Kazakov kommer fra en stilling som postdoctoral Fellow på University of Manchester og bliver nu tilknyttet Afdeling for Medier og Journalistik. Han starter 1. september 2024.


Feliks Levin tilknyttes AU som MSCA postdoc-stipendiat med sit forskningsprojekt Irish Identities and Political Thought in Early Modern Historical Writing: Greek and Roman Sources. Her vil han studere kilder på flere forskellige sprog, bl.a. tidlig moderne irsk (klassisk gælisk) og neo-latin for at vise, hvordan irske forfattere i den tidligt moderne tid udnyttede den kulturelle kapital i klassisk retorik, historie og politisk tækning til at skildre irsk historie på en bestemt måde.

Feliks Levin kommer fra en stilling som lektor i historie ved the National Research University Higher School of Economics i St. Petersburg, men da han tilhører en risikogruppe, fjernunderviser han p.t. uden for Rusland. Siden 2020 har han været tilknyttet projektet ‘Classical Influences and Irish Culture’, som støttes af Det Europæiske Forskningsråd, og som er tilknyttet Centre for Irish Studies in Aarhus på Aarhus Universitet. Feliks Levin ansættes per 1. september 2023 på en toårig kontrakt. Hans projektforslag fik en ekstraordinær høj score på 96,8% og støttes med 230.775 euro.


Claire French tilknyttes AU som MSCA-stipendiat med sit projekt Dramaturgies for languaging: Developing linguistically sustainable theatre and performance (DRAMALANG). Med stipendiet vil hun udbygge den tværvidenskabelige forskning, hun har begået i Australien og Sydafrika, og bringe et sociolingvistisk perspektiv på flersproget teater, performance og film i forhold til sit oprindelige begreb ”languaging”. Fra 1. august 2024 bliver hun tilknyttet Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab ved Aarhus Universitet, hvor hun i løbet af sit toårige stipendium vil analysere, hvordan kultur, viden og sprog fra minoritetsgrupper med lav status forhandles i performancestykker i en europæisk kontekst med eksempler fra Danmark, Island og Rumænien. Claire er queer, irsk-australsk dobbelt statsborger og har gennem seksten år arbejdet som teaterproducent og dramaturg i både Europa, Australien og Afrika. Hun tog sin ph.d.-grad ved University of Warwick, hvorefter hun var tilknyttet University of the Witwatersrand som Mellon Foundation-stipendiat og var gæsteforsker på the Western Australian Academy of Performing Arts, før hun for nyligt blev en del af Birmingham University i Storbritannien som fagansvarlig på en ny kandidatuddannelse for Applied Theatre Artists.