Aarhus Universitets segl

Francis J. Whitfield

Francis J. Whitfield (1916-1996) var professor i slaviske sprog og litteratur ved University of California, Berkeley. Hans interesser og kompetencer var omfattende, fra poesi til i sandhed mange sprog. Da han i 1951 så en anmeldelse af Hjelmslevs Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse anskaffede han sig straks bogen og gik i gang med at oversætte den til engelsk. Det følgende år gennemgik han og Hjelmslev oversættelsen, og i 1953 udkom den under titlen Prolegomena to a Theory of Language. Derefter fortsatte Whitfield med at arbejde med Hjelmslevs teori og tanker. Han udgav adskillige artikler der forklarer og forsvarer glossematikken. Efter Hjelmslevs død i 1965 gennemgik Whitfield hans arkiver, og han fortsatte med at oversætte og publicere Hjelmslevs andre arbejder som for eksempel Résumé of a Theory of Language, 1975.