Ledelse

Institutledelse

Institutleder

Per Stounbjerg

Institutleder
M
H bygn. 1580, 313
P +4587163141
P +4593508526

Kontakt: head.cc@au.dk 

Viceinstitutledere

Jody Pennington

Viceinstitutleder

Unni From

Viceinstitutleder
M
H bygn. 5335, 241
P +4551361949
P +4551361949

Institutsekretariatsleder

Tine Arsinevici

Sekretariatsleder
M
H bygn. 1580, 314
P +4587163118
P +4540865727

Studieleder

Afdelingsledere


Øvrig ledelse

Forskningsprogramledere