Language as a Tool for Learning

Researching linguistic barriers to continuing education

Om centeret

Sproget er nøglen, der åbner døren til viden og dannelse. Når først man behersker det sproglige værktøj, kan man både opsøge informationer, udvikle ny viden og udfordre nye og gamle idéer.

I dagens Danmark har alle ret til en uddannelse, men en række sproglige udfordringer gør, at ikke alle kan benytte sig af deres ret på lige fod. Når unge og voksne med f.eks. dysleksi, høretab, autisme og andre forstyrrelser, der påvirker sproget, går i gymnasiet eller læser på en videregående uddannelse, står de over for en række udfordringer, som begrænser deres faglige muligheder. Elever og studerende med dansk som andetsprog eller med mere eller mindre udtalte sprogvanskeligheder pga. døvhed eller i kombination med autisme, dysleksi eller specifikke sprogvanskeligheder får problemer, når sproget kommer i vejen for læring i stedet for at muliggøre den.

Centrets mission er at udforske mødet mellem uddannelsessystemet og unge og voksne med sproglige udfordringer, med henblik på at forstå problemfeltet, udvikle interventioner og kvalificere den offentlige debat på dette vigtige område.

News

Ny ph.d.-studerende

Christina Emborg er ny ph.d.-studerende ved Lingvistik med projektet: "Turtagningsfærdigheder hos voksne infantile autister" med Ethan Weed som bivejleder.

Gæsteprofessor

Rauno Parrila (Macquarie University) er gæsteprofessor på LTL fra den 17/9 til den 21/9 2018.

Invited Lecture at Foreningen Af Tale-Høre-Lærere I Folkeskolens Annual Meeting

Center leader Ethan Weed held an invited lecture with the title "Speech, Language, and Communication in Children and Young People with Autism Spectrum Disorders" at Foreningen af Tale-Høre-Lærere I Folkeskolens Annual Meeting Vingsted 2018. 

To see more about the event and view the programme, click here.

Visiting Researcher Professor Letitia Naigles May 21 - May 25 2018

Language as a Tool for Learning is pleased to announce a visit by Professor Letitia Naigles, University of Connecticut, co-hosted with the Interacting Minds Center. Dr. Naigles will be visiting the center from May 21 - May 25, and will be giving a talk at the Interacting Minds Center on May 23. Dr. Naigles is an expert on language learning in typically developing children and in children with autism.

Upcoming events

Ingen nyheder i denne liste

Previous events

ons 23 maj
13:00-15:00 | IMC Meeting Room, Jens Chr. Skous Vej 4, Building 1483-312, 8000 Aarhus C
What Variability in Children’s Language Reveals about the Psychological and Neurological Processes of Language Acquisition: Evidence from Typical Children and Children with Autism Spectrum Disorder
Talk at the Interacting Minds Centre by Letitia Naigles, University of Connecticut.