Language as a Tool for Learning

Researching linguistic barriers to continuing education

Om centeret

Sproget er nøglen, der åbner døren til viden og dannelse. Når først man behersker det sproglige værktøj, kan man både opsøge informationer, udvikle ny viden og udfordre nye og gamle idéer.

I dagens Danmark har alle ret til en uddannelse, men en række sproglige udfordringer gør, at ikke alle kan benytte sig af deres ret på lige fod. Når unge og voksne med f.eks. dysleksi, høretab, autisme og andre forstyrrelser, der påvirker sproget, går i gymnasiet eller læser på en videregående uddannelse, står de over for en række udfordringer, som begrænser deres faglige muligheder. Elever og studerende med dansk som andetsprog eller med mere eller mindre udtalte sprogvanskeligheder pga. døvhed eller i kombination med autisme, dysleksi eller specifikke sprogvanskeligheder får problemer, når sproget kommer i vejen for læring i stedet for at muliggøre den.

Centrets mission er at udforske mødet mellem uddannelsessystemet og unge og voksne med sproglige udfordringer, med henblik på at forstå problemfeltet, udvikle interventioner og kvalificere den offentlige debat på dette vigtige område.